Otwarcie wystawy „Uszczerbki i straty” – Festiwal Alternativa 2016

fot. M.BieńkowskaW piątek (24 czerwca) odbył się wernisaż wystawy „Uszczerbki i straty”, tym samym otwierając tegoroczną edycję Festiwalu Alternativa. Ekspozycję będzie można oglądać do 15 września w Hali B90.

Artyści zaproszeni do projektu stanęli przed wyzwaniem, by zinterpretować tytułowy temat. Chociaż uszczerbki i straty wpisane są na stałe w ludzkie doświadczenie i egzystencję, to w przypadku każdego z nas mogą oznaczać coś innego. Możemy bać się utracić coś materialnego – zasoby, przedmioty, kapitał, ale również coś, czego nie da się dotknąć  – godność, relację z bliską osobą, tożsamość, zdrowie, przynależność. Każda praca na wystawie związana jest z inną stratą, odsła­nia frag­menty i rysuje czę­ściowy, cza­sami ujęty z odle­głej per­spek­tywy obraz tej rze­czy­wi­sto­ści i tego lęku.  Twórcy indywidualną historię ulokowali w szerszym, społecznym tle, lokalnej zbiorowości i w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i środowiskowych. Wystawa otwiera się także na także fik­cyjne scenariusze i poetyki straty.

fot. mbienkowska10 (2)Na ekspozycji znajdują się między innymi grafiki, zdjęcia, instalacje, video. Niektóre z nich są minimalistyczne, dyskretne, niemal nie zajmują miejsca w przestrzeni wystawienniczej, jak chociażby praca Bez tytułu Anny Królikiewicz. Inne dzieła, chociaż opowiadają indywidualne historie sprzed kilkudziesięciu lat, wydają się zaskakująco aktualne. Przykładem jest tu video instalacja Bóg-Honor-Ojczyzna autorstwa Dariusza Fodczuka, która poprzez historie wygnanych po wojnie Żydów daje przyczynek do zastanowienia się nad losem współczesnych uchodźców. Interesującą pracę nawiązującą do przestrzeni, w której odbywa się wystawa stworzył Anton KatsPrzejęcie stoczni to performatywna instalacja, której tytułowe uszczerbki i straty pojawiają się w wyniku prywatyzacji i niejasnych planów zagospodarowania terenów stoczniowych. Artysta we współ­pracy z Anetą Szy­łak, Mał­go­rzatą Misha Szura Piw­nik, Nata­lią Wiśniew­ską, Rober­tem Sękiem zaprasza do dialogu, wspólnych badań i artystycznych poszukiwań. W tym celu, w ramach festiwalu odbędzie się seria warsztatów i spotkań. Szczegóły i zapisy dostępne pod tym adresem.
Wernisaż uświetnił performance Siła ciągu, którego twórcami są Ella de BurcaEla­ine MaCa­gue. Kluczowymi elementami występu była lina i wiersz, a tematem – kobiecość, czyściec i balansowanie.

Tegorocznej edycji towarzyszy wspomnienie zmarłego w minionym roku Konrada Pustoły, fotografa, działacza społecznego i  współtwórcy kilku edycji Alternativa.

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa jest Fundacja Alternativa oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Opiekę kuratorską nad wydarzeniem sprawuje Aneta Szyłak, Livia Paldi oraz Anna Nawrot, a głównym producentem jest Mak­sy­mi­lian Bochenek. Festiwal stanowi strategiczny element projektu Muzeum Sztuki Współczesnej realizowanym na zlecenie Muzeum Narodowego w Gdańsku przez Fundację Alternativa.

Wśród artystów, których prace można oglądać w Hali B90 znajdą się twórcy z Polski oraz ze świata: Anna Baum­gart, Ursula Bie­mann, Karo­lina Bre­guła, Karo­lina Brzu­zan, Ella de Burca, Gabriella Csoszo&Livia Paldi, Daniel Dres­sel, Dariusz Fod­czuk, Zuzanna Janin, Ingela Johans­son, Sven Johne, Hiwa K, Anton Kats, Anna Królikiewicz, Hono­rata Mar­tin, Hanna Nowicka, Ekta Mit­tal, Roz­h­gar Mah­moud Mustafa, Anneè Olo­fs­son, Agnieszka Pol­ska & Witold Orski, Salam Atta Sabri, Im Heung-soon, Kata­rina Šević and Teh­nica Schweiz (Ger­gely László & Péter Rákosi), Domi­nika Skut­nik, Mariusz Tar­ka­wian, Milica Tomić, Mariusz Waras.

Kiedy: 24 czerwca – 15 września 2016, godz. 11-18 codziennie (oprócz poniedziałków)
Gdzie: Hala B90 i tereny postoczniowe
Wstęp wolny! Psy pod opieką właścicieli mile widziane.

fot. Maja Bieńkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − dziewięć =