Kontakt

Kontakt z czytelnikami

cdn@studms.ug.edu.pl

Opiekun koła naukowego

dr hab. prof. UG Anna Lusińska
anna.lusinska@ug.edu.pl

Współpraca z instytucjami i firmami

Kacper Anaczkowski

kanaczkowski1@gmail.com /k.anaczkowski.250@studms.ug.edu.pl

Redaktor naczelna

Karolina Budzisz

karolina.budzisz@gmail.com / k.budzisz.243@studms.ug.edu.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/gazetaCDN/

 

Adres:

Redakcja CDN

ISSN 2083-4454

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80 – 309 Gdańsk

Pokój C428