Zespół

ZARZĄD CDN

dr hab. prof. UG Anna Lusińska  opiekun naukowy CDN,  anna.lusinska@ug.edu.pl

 

 

 

 

Karolina Budzisz – redaktor naczelna, przewodnicząca koła naukowego, karolina.budzisz@gmail.com / k.budzisz.243@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

Kacper Anaczkowski – zastępca redaktor naczelnej, koordynator ds. współpracy medialnej, kanaczkowski1@gmail.com /k.anaczkowski.250@studms.ug.edu.pl

 

 

 

KIEROWNICTWO DZIAŁÓW

Dawid Komorowski – sport, aktualności, d.komorowski.978@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Karolina Grudziecka – miszmasz, akcje CDN-u, grudziecka.karolina@gmail.com

 

 

 

 

 

Milena Bagińska – miszmasz, akcje CDN-u,  baginska.603@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Karolina Finster – wywiad, reportaż, k.finster.999@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Alicja Kotlińska – kultura, CDN poleca, a.kotlinska.237@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA

Tomasz Augustis t.augustis.348@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Rafał Buca r.buca.602@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Maja Czech m.czech.100@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Kacper Czuba k.czuba.613@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

Maksymilian Dikti m.dikti.607@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Eron k.eron.058@studms.ug.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Grądzki m.gradzki.610@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Grzegorzewska k.grzegorzewska.587@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Karolina Jaskulska k.jaskulska.988@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Jędrzej Kita j.kita.635@studms.ug.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Kłosowska k.klosowska.093@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Filip Łach f.lach.947@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

Natalia Ławska n.lawska.086@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Makowska m.makowska.601@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Maliszewska a.maliszewska.972@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Krzysztof Metelski k.metelski.579@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Julia Michalska j.michalska.580@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Klaudia Miłoszewska k.miloszewska.595@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Paulina Mocka p.mocka.056@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Julia Montwiłł j.montwill.614@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Emilia Niedbała e.niedbala.227@studms.ug.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Nitka d.nitka.596@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Julia Pacholska j.pacholska.609@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Julia Panicz j.panicz.993@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

Zofia Przybysz z.przybysz.593@studms.ug.edu.pl 

 

 

 

 

 

Zuzanna Sieja z.sieja.124@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Miłosz Sieliwończyk  m.sieliwonczyk.589@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Aleksander Szlęzak a.szlezak.611@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Lidia Szymańska l.szymanska.604@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Paweł Tissler p.tissler.511@studms.ug.edu.pl 

 

 

 

 

 

Bartek Treder b.treder.506@studms.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Julia Urbanek: j.urbanek.669@studms.ug.edu.pl