Zespół

Obecny skład redakcji:

Redaktor naczelny i przewodniczący koła CDN

Jakub Rewiński

Zastępca redaktora naczelnego 

Kinga Michalska – koordynator ds. współpracy medialnej

Opiekun działu Film

Natalia Mrozek

Opiekun działu Sport

Mateusz Hawrot

Opiekunowie działu Kultura i Reportaż

Michał Gębacki

Opiekun działu CDN Poleca!

Anna Nagel

 

Redaktorzy:

Monika Rakoczy 
Dominika Wierzba 
Alicja Lisowiec 
Alicja Choinka 
Aron Głowacki 
Wojtek Jagodziński 
Maciej Grzegowski 
Alicja Kołakowska 
Gabriela Boroś 
Martyna Gębal 
Karol Baska 
Julia Łojko 
Dominika Żuk 
Karolina Kaczykowska 

Fotografowie:

Tomasz Gałązka 
Marcin Lis 
Katrina Lukina 
Sławek Jędrzejewski 
Kinga Michalska

Opiekun Koła Naukowego “CDN”:

dr Anna Lusińska