Życie jest warte rozmowy – spotkanie z suicydologiem

Ryszard Jabłoński, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, fot.: Dominika Rafalska

Ryszard Jabłoński, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, fot.: Dominika Rafalska

11 stycznia na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyło się spotkanie z Ryszardem Jabłońskim – ekspertem z zakresu suicydologii i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Wykład skupiony był wokół zagadnienia odpowiedzialności mediów w informowaniu społeczeństwa na tematy związane z samobójstwami. Skierowany przede wszystkim do studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zgromadził w auli szerokie grono słuchaczy, w tym także licealistów z zaprzyjaźnionych z Uniwersytetem Gdańskim szkół.

Podczas spotkania Ryszard Jabłoński omówił statystyki dotyczące zachowań suicydalnych zebrane na przestrzeni ostatniej dekady, wraz z możliwymi przyczynami zmian oraz potencjałem niedoszacowań. Zwrócił także uwagę na zagrożenia związane z Syndromem Wertera – zachowaniami naśladowczymi wywoływanymi przez doniesienia medialne na temat samobójstw oraz wskazał, jakie działania powinni podejmować dziennikarze w celu zapobiegania temu zjawisku. Zachęcał także do korzystania z poradników dla mediów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne dostępnych na stronie suicydologia.org oraz strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie zebrano i przedstawiono w przystępny sposób informacje przydatne dla osób stykających się z tematem samobójstw zarówno osobiście, jak i w życiu zawodowym.

Potrzebujesz pomocy? Jesteś w kryzysie?

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia – bezpłatny telefon dla osób w kryzysie czynny 24h/dobę 7 dni w tygodniu (także w święta)

Centrum posiada stronę internetową www.liniawsparcia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *