Tag: suicydolog

Życie jest warte rozmowy – spotkanie z suicydologiem

11 stycznia na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyło się spotkanie z Ryszardem Jabłońskim – ekspertem z zakresu suicydologii i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Wykład skupiony był wokół zagadnienia odpowiedzialności mediów w informowaniu społeczeństwa na tematy…