Tag: Solidarni z Białorusią

Nieustępliwy Łukaszenka. Co się dzieje na Białorusi?

Od sierpnia 2020 roku na Białorusi trwają protesty przeciwko przedłużającym się od 1994 roku rządom prezydenckim Aleksandra Łukaszenki. Manifestacje odbywają się na terenie całego kraju i jest to jeden z większych ruchów wolnościowych w jego…

Białoruś dalej walczy

22 listopada na ulice Mińska po raz kolejny wychodzą demonstranci. Policja jak zwykle używa granatów ogłuszających i blokuje drutami kolczastymi dzielnice stolicy Białorusi. To już kolejna niedziela, w której trakcie nasi wschodni sąsiedzi walczą o…