„Tworzymy jedną grupę ponad wszelkimi podziałami.” – wywiad z Oskarem Kaczmarkiem, przewodniczącym koła Aoryst

fot. Facebook @aoryst

Spektakle, filmy, artykuły — to tylko niektóre formy tego, jak członkowie studenckiego koła Aoryst łączą szerzenie wiedzy z zabawą. O tym, jak wygląda działalność grupy sympatyków dziedzictwa słowiańskiego, opowiedział nam jej przewodniczący — Oskar Kaczmarek.

 

Jak wyglądały początki? Skąd pomysł na stworzenie koła?

Koło powstało w marcu 2018 roku z inicjatywy studentów filologii rosyjskiej pod kierownictwem dr Tatiany Kananowicz podczas zajęć z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Warto podkreślić, że jest to pierwszy literacki język Słowian, opracowany przez Patronów Europy – Cyryla i Metodego ­– na potrzeby przekładu Biblii.

Coś, co może zainteresować przy pierwszym zetknięciu się z kołem – co oznacza jego nazwa?

Słowo „aoryst” pochodzi z języka greckiego. Greckie słowo ἀόριστος (aoristos) oznacza „nieograniczony, nieskończony”. Jest to także nazwa czasu gramatycznego. Czas aoryst występuje w klasycznej grece, łacinie oraz we wspominanym już języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Nazwa ta dobrze oddaje istotę naszego Koła, gdyż po pierwsze – nawiązuje  do przeszłości, którą się zajmujemy, a po drugie przypomina nam, iż jest tyle namacalnych pozostałości naszej kultury, że nasze możliwości są praktycznie nieograniczone.

Na czym polega działalność koła?

fot. Instagram @koloaoryst

Jedną z form działalności Aorystu są spektakle teatralne. Na ten moment ukazały się dwa: „Słowiański kryminał”, który został zrealizowany w całości w języku martwym – staro-cerkiewno-słowiańskim, oraz „Jarmark w Soroczyńcach”, zrealizowany w języku rosyjskim, inspirowany opowiadaniami Nikołaja Gogola.

Z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić na nasz kolejny spektakl: „Rusłan i Ludmiła”, który pokażemy już 2 czerwca od 13:15 w sali teatralnej budynku neofilologii. Będzie to opowieść o tym, jak bogaty Rusłan stawia czoło mrocznym siłom, aby uratować swoją ukochaną – Ludmiłę. Językiem spektaklu jest język rosyjski, a dla nieznających tego języka przygotowaliśmy polskie napisy.

Aoryst to jednak nie tylko trupa teatralna. W czasie pandemii uruchomiliśmy kanał na YouTube, na którym opublikowaliśmy serię filmów „Sensacje lat minionych”. To krótkie filmiki, w których prezentujemy ciekawostki ze świata Słowiańszczyzny – historyczne, kulturowe, językowe i nie tylko. Prowadzimy także stronę internetową, na której zamieszczane są m. in. artykuły napisane przez naszych członków.

Aoryst to też działalność naukowa. W marcu nasi członkowie wzięli udział w konferencji naukowej „Slavica Iuvenum”, organizowanej przez Uniwersytet Ostrawski w Czechach. Przedstawialiśmy zagadnienia, którymi się interesujemy: kulturą zaklętą w imionach i nazwach własnych, intertekstualnością w utworach literackich, bohaterami folkloru i wieloma innymi ciekawymi tematami.

Aoryst to także nauka starych języków. Uczymy się dwóch: wspomnianego wcześniej staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz starogreckiego. Ich nauka pozwala nam lepiej rozumieć i analizować dawne teksty, a co najważniejsze, sprawia nam wiele radości!

Często też organizujemy otwarte wydarzenia. zapraszamy na nie ciekawych gości, omawiamy filmy i książki, oglądamy i komentujemy wykłady znanych naukowców. Wszystkie te aktywności łączy jedno: możliwość poznania kultury słowiańskiej poprzez zabawę!

fot. Facebook @aoryst

Kogo zrzesza koło?

Koło zrzesza około 30 osób, głównie studentów filologii rosyjskiej i kierunków pokrewnych: studiów wschodnich i rosjoznawstwa. Wśród członków są bądź byli w przeszłości także studenci filologii klasycznej, filologii polskiej, sinologii, a nawet studenci spoza UG. Jesteśmy wielonarodowym kołem, wśród nas, oprócz Polaków, są także Ukraińcy, Białorusini i Bułgarzy. Razem tworzymy jedną grupę, ponad wszelkimi podziałami.

 

Kto może dołączyć? Gdzie można się zgłosić?

Dołączyć może dosłownie każdy. Nie ma żadnych konkretnych warunków ani wymagań.  Większość z nas po prostu przyszła na spotkanie i już tu została.

Aoryst jest zawsze otwarty na nowych członków, na ich propozycje, projekty, pomysły. U nas każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego, czym się zajmujemy. Można poznać wspaniałych, pozytywnie zakręconych i pełnych poczucia humoru ludzi. Dlatego właśnie warto do nas dołączyć!

Otwarte spotkania organizowane są co jakiś czas. Warto zatem obserwować naszą stronę internetową oraz strony na Facebooku i Instagramie, gdzie zamieszczamy informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach.  Na każde z nich serdecznie zapraszamy!

Jaka jest ogólna świadomość Słowian na temat ich dziedzictwa? Czy i dlaczego należy ją pielęgnować?

Świadomość i zainteresowanie światem Słowian stale rośnie. Coraz więcej twórców zaczyna inspirować się słowiańskimi motywami czy legendami przy tworzeniu swoich dzieł. To wszystko wpływa na popularność i świadomość Słowian na temat ich dziedzictwa. Okazuje się, że mamy z czego być dumni.

Słowiańszczyzna to nie tylko stare wierzenia, to też bogata w dzieje historia, przepiękne języki, niepowtarzalne literatury, unikalne kultury. Wciąż mało o tym wiemy. Czasem wręcz nic nie wiemy, a powinniśmy. Europa jest spadkobierczynią nie tylko Rzymu, ale i Bizancjum, a Ruś Kijowska była państwem nie mniej ciekawym od Imperium Karolingów. Warto o tym pamiętać i to pielęgnować. To nasza bogata przeszłość, nasza wielowiekowa historia, której częścią jesteśmy my sami.

Niestety, wraz z rosnącą popularnością słowiańskiego dziedzictwa rośnie też liczba teorii spiskowych, które są z nimi związane. My opieramy nasz pogląd na Słowiańszczyznę na sprawdzonych źródłach naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + piętnaście =