Dekada badań nad mediami – konferencja Media Biznes Kultura

źródło: Facebook, Konferencja Media Biznes Kultura

Dziś, 14 października, rozpoczęła się tegoroczna edycja konferencji Media-Biznes-Kultura. Jej wirtualna forma nie przeszkodziła w organizacji inspirujących spotkań i rozważaniach dotyczących mediów. W programie wydarzenia znalazły się dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych z całego kraju. Pierwszy z nich,  zatytułowany „Dekada badań nad mediami”, odbył się w formie debaty, m.in. na temat przyszłości badań medialnych i mediów w obliczu nowych wyzwań.

Spotkanie z udziałem wybitnych medioznawców rozpoczęło się około godziny 12:15 na platformie Zoom. Poprowadziła je dr Beata Czechowska-Derkacz, która na wstępie przedstawiła wszystkich zaproszonych gości: prof. dr hab. Janusza Adamowskiego (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bogusławę Dobek-Ostrowską (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tomasza Gobana-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), prof. dr hab. Iwonę Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Tomasza Mielczarka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. Teresę Sasińską-Klas (Uniwersytet Jagielloński).

Pretekstem do podjęcia dyskusji było szczególne wydarzenie – dziesięciolecie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Panel „Dekada badań nad mediami” miał zatem stanowić podsumowanie dotychczasowych działań i doświadczeń oraz próbę odpowiedzi na czekające medioznawców wyzwania.

Przed oficjalnym rozpoczęciem dyskusji, głos zabrał rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, witając wszystkich uczestników panelu w wirtualnych murach uczelni. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że na naszych oczach media zmieniają się co do struktury, przekazu i formuły. Dodał również, że debata jest doskonałą okazją do wykuwania własnych stanowisk i orientowania się na nowe obszary badawcze.

Pytania zadawane przez dr Beatę Czechowską-Derkacz dotyczyły istoty samej dyscypliny, poszerzenia jej paradygmatu o bibliologię, informatologię oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (co wiązało się z problemem integracji środowiska medioznawczego), równowagi badań nad nowymi mediami i historii mediów, sposobu edukacji w zakresie mediów, rozwoju dyscypliny z perspektywy public relations, a także polskiego systemu medialnego.

Każda z wypowiedzi gości pierwszego panelu dyskusyjnego konferencji Media-Biznes-Kultura była pełna wartościowych uwag i spostrzeżeń – słuchacze dowiedzieli się m.in. tego, że dyscyplina formalizuje praktykę dziennikarską, która przerodziła się w odrębną kulturę badawczą mediów. Co więcej, w badaniach medialnych jest miejsce na wszystko, pod czym kryje się zarówno obszar nowych mediów i technologii, jak i historii mediów. Edukowanie w zakresie medialnym polega natomiast na otwartości, sporej dawce wiedzy teoretycznej i praktycznej, nadążaniu za zmianą oraz otwieraniu się na nowe wyzwania. Trzema najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się dziedzina public relations i dziennikarstwo są: prawda, godność człowieka i transparentność działań. A czy warto badać media? Tak – świat stawia przed nami mnóstwo wyzwań, a media same w sobie poprzedzają zmiany społeczne i polityczne. Charakteryzują się one silną dynamiką, dlatego warto cały czas dziwić się światu.

Jakie wyzwania czekają dyscyplinę nauk o komunikowaniu i mediach w następnych dekadach? Prof. dr hab. Iwona Hofman w swojej odpowiedzi wypunktowała m.in. pogłębienie procesu integracji badaczy w jeden paradygmat, powołanie oddzielnego panelu w NCN, który będzie przyznawał środki na badania i projekty naukowe, działania zmierzające do zrewidowania punktacji czasopism i wykazu wydawnictw oraz budowanie sieci badawczych.

Następnie przyszedł czas na pytanie od publiczności. O to, jaka będzie rola środowiska medialnego w konkretnych opracowaniach prawnych i ustawowych w przyszłości, zapytał dr Konrad Knoch.

Na zakończenie dr Beata Czechowska-Derkacz spytała: czego, jako medioznawcy, możemy sobie życzyć w kolejnym dziesięcioleciu i jakich mediów?

Dobrego, poważnego, rzetelnego dziennikarstwa, mediów odpowiedzialnych i szanujących godność każdego człowieka, młodych, interesujących badaczy, którzy dziwią się światem – takich odpowiedzi udzielili goście panelu.

Całość panelu dyskusyjnego „Dekada badań nad mediami” można obejrzeć na Facebooku profilu Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *