Przyszli dziennikarze przybywajcie!

źródło: facebook.com/dziennikarstwo.ug

Wywiad z Panią Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
– dr hab. Małgorzatą Łosiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, internetowi, rzecznicy prasowi, eksperci z zakresu reklamy, Public Relations, komunikacji społecznej, copywriterzy, projektanci fotografii medialnej i reklamowej… To tylko część z zawodów, do których kształci swoich studentów Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej od ponad 15 lat co roku wypuszcza w świat kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy w trakcie studiów zdobyli szeroką wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie praktyczne potrzebne do wykonywania upragnionego zawodu.

Dla kogo przeznaczony jest ten kierunek? Jaka jest jego specyfika? Co ciekawego czeka młodych dziennikarzy w nadchodzącym roku akademickim?


Jakimi cechami powinien odznaczać się kandydat na studenta Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej?

Przede wszystkim kandydat powinien być przekonany, że chce studiować na tym właśnie kierunku. Jest to niby oczywiste, ale wciąż jeszcze można spotkać osoby, które ze względu na wysoką średnią ocen uzyskaną na maturze składają dokumenty na kilka różnych kierunków, dostają się na listy przyjętych i dokonują wyboru na zasadzie „spróbuję, może mi się spodoba”.

W przypadku kandydatów na dziennikarstwo ważna jest pasja, ciekawość świata i ludzi, zmysł obserwacji, komunikatywność. Należy jednak podkreślić, że branża medialno-komunikacyjna jest bardzo różnorodna i wymienione cechy można poszerzać o kolejne katalogi związane np. z technicznym wymiarem funkcjonowania w zawodzie.

W czym upatruje Pani najmocniejsze strony naszego kierunku?

Dziennikarstwo na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że studia zapewnią praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć. Studenci odbywają je w warunkach odpowiadających zakresom przyszłej działalności zawodowej, w pracowniach fotograficznych, laboratoriach prasowych, studiach: radiowym i telewizyjnym. Zaś proponowane przedmioty często mają charakter warsztatów, pracowni, konwersatoriów czy ćwiczeń, by przygotowywać do pracy w zawodach okołomedialnych. Ważnym elementem oferowanego przez nas programu są praktyki zawodowe. Pozwalają one nabyć umiejętności praktyczne, uzupełnić i pogłębić wiedzę wyniesioną z zajęć. Dzięki praktykom studenci poznają specyfikę zawodu i funkcjonowania w różnych instytucjach, dowiadują się, jakie są oczekiwania pracodawców względem pracowników, weryfikują swoją wiedzę i umiejętności, poznają środowisko zawodowe, doskonalą umiejętności pracy w zespołach zadaniowych czy projektowych, uczą się skutecznego i optymalnego planowania czasu pracy, postaw wobec innych współpracowników i zachowań etycznych.

źródło: wns.ug.edu.pl

Czym wyróżnia się Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim pośród podobnych mu kierunków na innych uczelniach?

Tych elementów jest wiele. W odróżnieniu od wielu uczelni oferujących studia dziennikarskie o profilu ogólnoakademickim prowadzimy studia o profilu praktycznym. Wiąże się to z większą liczbą godzin umożliwiających praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć.

Gdańskie dziennikarstwo to przede wszystkim wspaniali ludzie, pasjonaci, doskonale wykwalifikowani wykładowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy wprowadzają naszych studentów w arkana zawodu, to absolwenci współpracujący z kierunkiem i osoby obecnie studiujące. Razem tworzymy niezwykły zespół i wyjątkową atmosferę.

Ponadto dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, pracowniami dziennikarstwa on-line, profesjonalnie wyposażonym atelier fotograficznym i ciemnią fotograficzną, pracowniami fotografii cyfrowej i analogowej. Atutem kierunku jest nowoczesne studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych i newsroomem oraz studio radiowe, z którego nadaje swój program Radio MORS.

Kolejnym elementem wyróżniającym nasz Ośrodek jest specjalność Fotografia medialna i reklamowa na drugim stopniu studiów magisterskich z autorskim programem studiów, który przygotował profesor Zbigniew Treppa.

Jeśli dodamy do tego nowoczesny Kampus UG oraz wyjątkowe walory Gdańska to z pewnością studia na gdańskim dziennikarstwie mają własną tożsamość.

Jaki będzie nadchodzący nowy rok akademicki? Czy proporcje nauki zdalnej i stacjonarnej zmienią się na korzyść zajęć na żywo?

Miejmy nadzieję, że lepszy, niż ten obecny. Pragnieniem studentów i wykładowców jest, by powrót do zajęć stacjonarnych nastąpił jak najszybciej. Jednak musimy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Czy nauka zdalna przyniosła jakieś niespodziewane korzyści w kształceniu się do zawodu dziennikarza?

O to chyba trzeba spytać samych studentów. Z rozmów prowadzonych w czasie zajęć wiem, że wszyscy lepiej poznaliśmy oprogramowanie umożliwiające zdalne komunikowanie, nauczyliśmy się korzystać z aplikacji, organizować spotkania, optymalizować ich czas i jakość. Zaczęliśmy dostrzegać użyteczność nabytych kompetencji w zakresie komunikacji na odległość, co przyda się nam również po pandemii. Wiele osób deklaruje poszerzenie swych modeli komunikowania o komponent hybrydowy. To ciekawa lekcja.

źródło: mediastery.ug.edu.pl

Jakie wyjątkowe wydarzenia czekają studentów Instytutu w przyszłym roku akademickim?

Przyszłoroczny kalendarz obfituje w wyjątkowe wydarzenia. Już w październiku kolejna edycja organizowanej przez nasz Instytut Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021. Wiosną 2022 roku Gala Konkursu na Najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach „Medi@stery”. Następnie, VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. To wyjątkowe wydarzenie, które raz na trzy lata gromadzi komunikologów i medioznawców z całego świata, środowiska badaczy i praktyków, by w czasie trzech dni spotkań, rozmów, dyskusji wytyczać nowe kierunki naukowej refleksji poświęconej różnorodnym aspektom komunikacji i mediów. Uniwersytet Gdański jest gospodarzem przyszłorocznej edycji. Jeśli doliczymy do tego Konferencję Studencką „Kół Naukowych sposoby na…” oraz III Konferencję „Etyka public relations”, to przyszły rok zapowiada się naprawdę wyjątkowo.

W jaki sposób studiować, by nie był to przykry obowiązek, a wyłącznie przyjemność?

Studiować z pasją. Być ciekawym świata i otwartym na ludzi. Chcieć wiedzieć więcej. Być komunikatywnym.

Jakie słowa zechciałaby Pani skierować do kandydatów na przyszłych studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej?

Przede wszystkim chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego na egzaminach maturalnych i dyplomowych pierwszego stopnia.

Pragnę również zaprosić od 7 czerwca na Dni Otwarte Dziennikarstwa, które w tym roku wyjątkowo odbędą się online. Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku, gdzie na bieżąco będziemy informować o dostępnych wykładach czy spotkaniach. Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom dowiecie się więcej o kierunku i możliwościach, jakie daje ukończenie naszych studiów. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na dziennikarstwo i komunikację społeczną!

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomysłodawczyni i członkini Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Recenzentka czasopism naukowych, członkini komitetów naukowych wydawnictw i konferencji, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media. Biznes. Kultura. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach w zakresie medialnego wizerunku osób i instytucji, praktyk i strategii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz mechanizmów funkcjonowania nowych mediów. Jest autorką lub współautorką ponad 80 prac naukowych i publikacji z zakresu PR, komunikacji społecznej i nowych mediów. Redaktorka krajowych i międzynarodowych monografii. Ekspertka Science Advice for Policy by European Academies oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członkini Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN, Komisji Etyki Komunikacji PAU, Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Notka biograficzna pochodzi ze źródła: http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/wladze-towarzystwa/105-wladze/191-dr-malgorzata-losiewicz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 6 =