Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

wikipedia.org

5 maja to tego dnia przypada prawdziwe święto Europy! To nie tylko oficjalny Dzień Krajów Rady Europy. Ta data to też  Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Nie jest to przypadek wczesny maj przywodzi na myśl wielkie pozimowe odrodzenie i przynosi nową energię. Daje nadzieję na to, że być może kiedyś każdy dzień będzie pełen wzajemnego szacunku, zrozumienia i bezkompromisowego poszanowania praw człowieka na całym świecie.  Dowiedzcie się trochę więcej o historii Zintegrowanej Europy i wartościach, które reprezentuje.

 

Statut Rady Europy

wiwikwand.pl

Londyn, rok 1949. Dziesięć państw Europejskich podpisuje umowę, która skutkuje powołaniem Rady Europy. To pierwsze takie zrzeszenie międzynarodowe w obrębie kontynentu. Inicjatywa powstała w celu ochrony praw człowieka i jego prawa do prywatności. Pod koniec lat 80., organizacja rozszerzyła swoją działalność do nadzoru kwestii przestrzegania tych praw w nowopowstałych państwach postkomunistycznych. Wtedy też utworzono gałąź edukacyjną, która podjęła działania mające na celu szerzenie i propagowanie wiedzy w temacie tolerancji, prywatności i podstawowych praw człowieka.

Ten dzień stanowi kamień milowy w historii Zjednoczonej Europy. Rada działa do dziś i liczy już ponad 40 państw, wśród których znajdują się również te z części środkowej i wschodniej kontynentu.

Tolerancja i Prawa Człowieka

amnesty.org.pl

 

Od tamtego czasu, wiele się zmieniło. Powstały i wciąż tworzą się kolejne organizacje, nie tylko Europejskie, które zadbać mają o to, żeby w każdym kraju wolność osobista była zagwarantowana bezkompromisowo. Podstawowe prawa człowieka, prawo do prywatności, tolerancja to coś, czego przestrzeganie wydaje się oczywiste dla większości z nas. Mimo to, stanowi ogromny problem zarówno w skali mikro jak i globalnej. Przejawy braku poszanowania tych wartości wciąż mają miejsce w wielu miejscach na świecie, z czym walczą rządowe organizacje Europy. Ponadto sprawnie funkcjonują także liczne zrzeszenia pozarządowe, takie jak Amnesty International, Human Rights Watch, Helsińska Fundacja Praw Człowieka itp.
Łamanie podstawowych ludzkich praw to nie tylko problem państw Trzeciego Świata. W Polsce spotykamy się z zaawansowanym problemem tolerancji i poszanowania sfery prywatności. Walką z przejawami łamania praw człowieka zajmują się takie organizacje jak Caritas Polska, Centrum Praw Kobiet, Centrum Wolontariatu i wiele innych.

W Dniu Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej CDN życzy Wam dużo wiary, nadziei oraz energii do walki i piętnowania wszelkich przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Jeżeli doświadczyłeś lub byłeś świadkiem łamania podstawowych praw człowieka, działaj! Wyślij wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skorzystaj z pomocy którejś, z wymienionych wyżej organizacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *