Nie dla wycinki drzew

fot. Zielona Fala Trójmiasto

Zielona Fala Trójmiasto podjęła walkę przeciwko wycince drzew i budowie osiedla w miejscu aktualnego lasu na Brzeźnie. Na pniach zawisły nietypowe transparenty.

Zielona fala to sieć grup związanych z walką przeciwko globalnemu kryzysowi ekologicznemu. Oddział trójmiejski podjął 11 lutego 2021 roku działania mające na celu przeciwdziałanie wycince drzew w lesie na Brzeźnie. Chodzi dokładnie o przygotowywany obecnie przez Biuro Rozwoju Gdańska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II”. Według organizacji plan został opracowany na korzyść dewelopera i zakłada wycinkę kilkuset drzew, w których miejscu miałyby stanąć wysokie bloki. Taka inwestycja stanowi zagrożenie nie tylko dla cennego przyrodniczo miejsca, lecz także ujęć wody pitnej Zaspa i Czarny Dwór. Organizacja podkreśla, iż podejmowanie tego typu działań w dobie globalnego kryzysu ekologicznego jest niedopuszczalne. Jak czytamy w informacji zamieszczonej na Facebooku Zielonej Fali, wystosowali oni konkretne żądania związane z projektem:

Żądamy:

– Uznania terenu 001 w przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II” za obszar leśny.

– Niedopuszczenia do wprowadzenia tam jakiejkolwiek stałej zabudowy oraz dróg dojazdowych dla samochodów.

– Objęcia ochroną lasów i łąk pomiędzy deptakiem do mola a ul. Hallera na terenach 001, 002 i 003.

– Objęcia konsekwentną ochroną strefy wokół ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór, szczególnie w newralgicznym miejscu, gdzie znajduje się dział wodny pomiędzy wodą słoną a słodką.

– Respektowania ustaleń z ekspertyzy dotyczącej zasad ochrony ujęć wodnych opracowanej przez Państwowy Instytut Geologii w 2008 r.

Zielona Fala Trójmiasto podjęła zatem szereg działań zapobiegających realizacji planu. 11 lutego na drzewach pojawiły się niezwykłe transparenty, w postaci  nekrologów informujących o konsekwencjach, jakie niesie za sobą realizacja planu, przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska. W sąsiednich rejonach umieszczone zostały także tablice informacyjne. Członkowie Zielonej fali zachęcają także, by dołączyć do grupy „Przyjaciele Pasa Nadmorskiego” na Facebooku, poświęconej tematyce ochrony terenów leśnych, ujęć wody pitnej i dewastacji środowiska. Dodatkowo w ramach protestu organizacja zbierała podpisy w okolicach mola na Brzeźnie, a także wystosowała petycję online do Radnych Miasta Gdańska w sprawie przełożenia głosowania nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II”.

Wydarzenia można śledzić na bieżąco na Facebooku Zielonej Fali:

https://www.facebook.com/ZielonaFalaTrojmiasto

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *