Henryk Stażewski. Kolekcja sztuki XX wieku w Zielonej Bramie

W latach 20. i 30. XX wieku był jednym z pierwszych artystów, którzy tworzyli podstawy polskiej awangardy. Trzy dekady później współtworzył abstrakcję geometryczną. Od 20 kwietnia w Zielonej Bramie będzie można oglądać pokaz prac Henryka Stażewskiego.

Henryk Stażewski był jednym z najbardziej konsekwentnych awangardzistów. Cóż się dziwić, skoro współtworzył ten nurt i nazywany jest prekursorem i nestorem polskiego konstruktywizmu. Stażewski pozostawił po sobie dzieło bogate i dojrzałe. W swojej twórczości, choć podlegała ewolucyjnym przemianom, zachował zadziwiającą konsekwencję i jednorodność.

Bez tytułu (Wnętrze), 2 poł. lat 70. XX w., technika mieszana, karton, sklejka, 48,5 x 68,5 cm, fot. © MNG

Konstruktywizm wyróżnia się wśród innych nurtów awangardowych dyscypliną formalną ograniczoną do prostych elementów geometrycznych. Dzieła są konstruowane z trójkątów, kwadratów, kół i linii prostych, a wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi tworzą wewnętrzne napięcie w obrazie. Stażewski, podobnie jak i inni autorzy tworzący w duchu konstruktywizmu, negował prawo artysty do wyrażania siebie w dziele, uważając indywidualizm i subiektywizm za wrogów sztuki. Dzięki wykorzystaniu matematycznych figur i opieraniu się na  stosunkach liczbowych sztuka miała stać się obiektywna.

Na wystawie będzie można obejrzeć nie tylko dwadzieścia cztery obrazy Stażewskiego, ale również szkice i rysunki. Artysta bowiem wieloma próbami – linearnymi i kolorystycznymi, poprzedzał powstanie obrazu. Co ciekawe, wykorzystywał każdy materiał, który miał pod ręką: i tak dzięki temu dziś możemy na starych zaproszeniach, dziecięcych notesikach  i kartkach szkicowników obserwować proces twórczy.

Opiekę kuratorską nad wystawą sprawuje Grażyna Szcześniak. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Wernisaż pokazu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 

Kiedy: 21.04.2017 – 11.06.2017

Gdzie: Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, Gdańsk

Szczegóły dostępne tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *