Samorząd terytorialny 25 lat po reformie – konferencja na UG

PlakatLata zależności Polski od Związku Radzieckiego to centralne planowanie większości sfer życia. Wraz z wolnością przyszedł wicher zmian. Jedną z tych zmian była reforma samorządowa. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, obywatele dostali do rąk władzę nad swoim najbliższym otoczeniem.

W dniach 14 – 15 maja 2015 r. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego organizują na WPiA UG Ogólnopolską Konferencję Naukową Studencko – Doktorancką pt. „Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. Badania de lege lata i de lege ferenda”. Reforma samorządowa, która rozpoczęła się od uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym (dziś: ustawy o samorządzie gminnym), była jedną z trzech głównych reform III Rzeczpospolitej. Jej głównym celem była decentralizacja administracji publicznej. Obecnie samorząd terytorialny w Polsce składa się z 3 szczebli: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Jednocześnie rozpoczęta wówczas decentralizacja administracji przyczyniła się także do zwiększenia partycypacji społecznej – instytucje prawne takie jak stowarzyszenia, fundacje, czy organizacje pożytku publicznego są częścią życia we wspólnocie samorządowej, a rozwijający się gospodarczy sektor prywatny umożliwił rozwój realizacji zadań publicznych także w oparciu o podmioty prywatne. Ćwierć wieku po rozpoczęciu konstytuowania samorządu terytorialnego autorzy konferencji pragną otworzyć debatę mającą na celu dokonanie oceny tej reformy oraz zdefiniowania wyzwań przyszłości względem instytucji samorządowych.

W ramach konferencji, wypowiedzą się znane i szanowane postaci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego m.in. były sędzia NSA prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski, mgr Jakub Szlachetko, a także mgr Karol Ważny. Nie zabraknie też gości specjalnych. Swoje zdanie przedstawi  Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius i Dyrektor Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Michał Glaser.

Kiedy: Dzień I – 14 maja, start od godziny 11.00; Dzień II – 15 maja, start od godziny 10.00

Gdzie: Dzień I – Audytorium A WPiA UG; Dzień II – Sala 4036 WPiA UG

Bilety: Zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa oraz materiałów z konferencji prosi się o rejestracją. Wiąże się to z opłatą 50 zł. Dla wszystkich pozostałych: wstęp wolny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *