Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się pierwsza edycja konferencji „Mediaucze(L)ni”

 

Fot. Aleksander Sieracki

11 i 12 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Mediaucze(L)ni”. Zorganizował ją portal Ciąg Dalszy Nastąpi, Neptun TV, Radio UG MORS – Mega Otwarte Radio Studenckie oraz koło fotograficzne MIGAWKA.

Konferencja zorganizowana została wokół trzech obszarów tematycznych: ,,Człowiek w dobie asymetrii informacji”, ,,Zawody medialne w przyszłości w równowadze z nowymi technologiami” oraz ,,Algorytm zrównoważonego rozwoju”.

Tuż po uroczystym otwarciu po raz dziesiąty odbyło się przyznanie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Konkurs ten, mający wyłonić najlepszą pracę magisterską wśród studentów dziennikarstwa, organizowany jest przez kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego od 2015 r. Każdego roku zgłaszanych jest do niego około 30 prac. Pojedyncza uczelnia może wysłać ich maksymalnie pięć.

Fot. Aleksander Sieracki

Trzecie miejsce zajął Patryk Tabak z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę ,,Warfluencer jako narzędzie wojny hybrydowej – analiza komunikacji soldierukrainewin”. Promotorką pracy jest dr hab. prof. UJ Agnieszka Szymańska.

Drugie miejsc zajęła Urszula Bienia z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę ,,W kręgu współczesnych traum. Medialne przedstawienie muzyki klasycznej w czasach pandemii i wojny w Ukrainie”. Promotorką pracy jest dr hab. prof. UJ Agnieszka Hess.

Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Kurpias z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę ,,Krytyka literacka w mediach społecznościowych”. Promotorką pracy jest prof. dr hab. Iwona Hofman z UMCS.

Po wręczeniu nagród zostały przeprowadzone debaty z laureatami dotyczące tematyki ich prac, procesu ich pisania oraz inspiracji, jakie stały za ich powstaniem.

Fot. Aleksander Sieracki

Patryk Tabak opisał warunki, w jakich doszło do zaistnienia zjawiska warfluencera – W odniesieniu do mediów tradycyjnych mogliśmy oczekiwać, że to dziennikarz wykona za nas czarna robotę, zweryfikuje informacje, przesieje je przez sito. W Mediach społecznościowych jesteśmy sami.

Jednym z prelegentów konferencji był Marcin Wąsik-Wiszniewski, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej. Jego wykład ,,Utrata tożsamości w cyfrowym świecie a twoje finanse” poświęcony był cyberzagrożeniom, zarówno tym istniejącym od dłuższego czasu, jak i tym stosunkowo nowym. Zwrócił uwagę na szybkość i głębokość zmian wprowadzanych przez Internet – To naturalne że świat wirtualny przenika się  z realnym. Dla was to normalne,  nasze pokolenie musi się tego nauczyć – powiedział. Zaznajomił również słuchaczy ze stworzonym m.in. przez Biuro Informacji Kredytowej konkursie ,,scorehunter”, popularyzującym wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.

Fot. Aleksander Sieracki

Oprócz wykładów, istotnym elementem konferencji były również warsztaty. Jednym z nich był ,,Przyszłość Informacji: Jak, do kogo i po co będziemy kierować informacje w przyszłości?”. W jego ramach uczestnicy mieli za zadanie dobrać do siebie ilustrację z kart do gry Dixit, lakoniczne hasło opisujące możliwe futurystyczne technologie bądź ich następstwa, a także kolor symbolizujący emocje społeczne. Na podstawie tych trzech elementów uczestnicy mieli za zadanie wyobrazić sobie wizję zmian, jakie mogą zajść w społeczeństwie w horyzoncie następnych kilkudziesięciu lat.

Fot. Aleksander Sieracki

Wykład poprowadzony został przez futurolożkę dr Edytę Sadowską, adiunktkę na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ekspertkę Digital University oraz wykładowczynię Trendwatching & future studies na Akademii Górniczo – Hutniczej.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyły się wykłady uczestniczących w konferencji studentów oraz prezentacje ich prac, w tym m.in. trailery filmów dokumentalnych przygotowywanych przez studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach licencjackiego seminarium projektowego. Znalazły się wśród nich m.in. tworzony przez Paulinę Kozień i Aleksandrę Gwiazdę film poświęcony polskim muzułmankom oraz przygotowywany przez Jakuba Pajkę i Alexa Madeja dokument na temat szans i zagrożeń stojących przed samochodami elektrycznymi.

Fot. Aleksander Sieracki

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wycieczki po gdańskich muralach poprowadzonej przez Katarzynę Michałowską, wykładowczynię i twórczynię podcastu Stacja Zmiana. Następnie symultanicznie przeprowadzonych zostało pięć różnych warsztatów, w tym przez Piotra Jaconia, dziennikarza TVN 24, autora książki „My, trans” oraz reportaży m.in. „Wszystko o moim dziecku” i „Wszystko o moim państwie”.

Następnie odbył się pokaz filmu ,,Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci”. Opowiada on o historii internetu, problemach, które stwarza oraz możliwościach jego dalszego rozwoju. Film poprzedzony został prelekcję Marcina Makary na temat reżysera dokumentu, po nim zaś odbyła się dyskusja, w ramach której uczestnicy podzielili się swoimi przemyśleniami na tematy poruszone w filmie.

Fot. Aleksander Sieracki

Fot. Aleksander Sieracki

Ostatnim, oficjalnie kończącym konferencję elementem był wykład Justynty Ignaszek zatytułowany ,,Wpływ dezinformacji na rozwój zjawiska denializmu”, poświęcony rozdźwiękowi, jaki panuje między konsensusem naukowym na temat globalnego ocieplenia a opinią społeczną na jego temat, wprowadzaną w błąd przez negujące zmiany klimatyczne działania propagandowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − 5 =