,,Będąc w związku zawodowym można po prostu czuć się bezpieczniej” – wywiad z Michałem Dziergasem z Konfederacji Pracy Młodych

Archiwum prywatne Michała Dziergasa

Dla wielu młodych ludzi studia to czas podjęcia pierwszej pracy. Nietrudno jednak stać się przy tym obiektem wyzysku ze strony pracodawcy, którego relacja z pojedynczym pracownikiem nigdy nie jest wyrównana. O tym, jak zrzeszanie się w związkach zawodowych może dać pracownikom podmiotowość rozmawiamy z Michałem Dziergasem, wiceprzewodniczącym Konfederacji Pracy Młodych.

Według badania CBOSu z 2021 r., wśród Polaków przewaga osób uważających działalność związków zawodowych za korzystną dla kraju nad osobami mającymi przeciwne zdanie jest największa od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1994 r. Jakie są tego przyczyny? Co się zmieniło, czy to związki zawodowe funkcjonują coraz lepiej, czy też Polacy zaczęli je bardziej doceniać?

Wydaje mi się, że jest to poniekąd zasługa i jednego, i drugiego czynnika. Związki zawodowe starają się być coraz bardziej aktywne po okresie kryzysu w

latach 90. i wczesnych 2000. Mają miejsce różne, duże, medialne akcje strajkowe, jak ostatnia w Solarisie. Organizują się kolejne, nowe branże. Inicjatywa Pracownicza jest obecna w branży gier wideo, która jest gałęzią bardzo świeżą. Bycie aktywnym to podstawa, ludzie sami docenią i zaczną się interesować. Warto też do nich jednak aktywnie sięgać z przekazem, związki muszą działać w terenie.

Nie tak dawno Solidarność mocno zaangażowała się w obronę Jana Pawła II oraz Wąsika i Kamińskiego. Z drugiej strony niektóre związki, przede wszystkim Inicjatywa Pracownicza, prezentują wyraziście lewicową linię ideową i symbolikę. Jak na tym tle prezentuje się Konfederacja Pracy?

Celujemy w przekaz stricte związkowy, z odchyłami, których sam nie pochwalam, jak udział w demonstracji 4 czerwca swego czasu. Uważam, że to do związku należy decyzja, jak się chce prezentować i co chce akcentować. Członkowie powinni mieć głos w tych kwestiach. Osobiście jestem jednak zwolennikiem strategii, aby związek zawodowy zajmował się kwestiami pracowniczymi i socjalnymi. Bez przekazu kulturowego czy zajmowania stanowiska w bieżących „aferach”. Inną kwestią jest to, że walka o prawa pracownicze czy kwestie socjalne naturalnie zbiega się z linią lewicową. Organizacje zakładowe w ramach Konfederacji Pracy starają się jednak łączyć po prostu pracowników i tym sposobem trafiają do nas osoby nazywające się klasycznymi liberałami, zwolennicy Konfederacji czy Lewicy.

Kto właściwie może dołączyć do związku?

Każda osoba wykonująca pracę zarobkową, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Mogą to również być osoby na popularnym ostatnio B2B, które jest de facto fikcją prawną, gdyż są to pracownicy na etacie. Mogą to też być studenci na umowach zlecenie. Ze strony prawnej nic nie stoi na przeszkodzę.

Jakie korzyści można odnieść z członkostwa w związku zawodowym?

Ludzie to stworzenia stadne, tak zbudowaliśmy cywilizację i skądś wzięło się jednak powiedzenie „w kupie siła”. Do tego sprowadza się związek zawodowy. Do obrony naszych interesów dzięki temu, że jest nas więcej. Do walki o nasze prawa czy lepsze warunki. Będąc w związku zawodowym można po prostu czuć się bezpieczniej. Zdrowy rynek pracy to rynek podmiotowych osób pracujących, a związki zawodowe nam tę podmiotowość dają.

29 marca Międzyzakładowa Organizacja Konfederacji Pracy w Kauflandzie organizuje 14 godzinną, trwającą od 8 rano do 22 blokadę drogi krajowej nr. 74. Co właściwie dzieje się w Kauflandzie, że zmusiło związkowców do podjęcia tak drastycznych kroków?

Sprawa Kauflandu trwa już długo. Zaczęło się od nielegalnych zwolnień, przede wszystkim członkini związku Jolanty Żołnierczyk w Żywcu, dyskryminacji płacowej kobiet, dołączyły do tego ogólne złe warunku płacy i pracy. Niska liczba zatrudnień, osoby pracujące w markecie są zwyczajnie przeciążone pracą za trzech. Zarząd spółki jednak nie zamierza siadać do rozmów w dobrej wierze i woli porozumienia. Idzie na zwarcie i ignoruje postulaty. Dlatego najpierw rozpoczął się spór zbiorowy, były podejmowane próby rozmów, do których jednak zarząd nie podchodził na poważnie, dalej był strajk ostrzegawczy, a teraz jest blokada. Celem jest zwrócenie uwagi na sytuację pracowników handlu właśnie.

Jaką właściwie rolę w Konfederacji Pracy zajmuje Konfederacja Pracy Młodych?

I Konfederacja Pracy Młodych i Komisja Młodych Inicjatywy Pracowniczej pełnią funkcję związku dla ludzi młodych. Zwracamy uwagę na nasze problemy, staramy się je nagłaśniać i dążyć do rozwiązań na poziomie właśnie związków zawodowych. Głos młodych osób pracujących musi być słyszalny.

Czy zdarza się, że mylą Was z partią – Konfederacją?

Owszem, raz zapytano mnie czy mamy ze sobą coś wspólnego. Jest nam jednak do siebie dość daleko.

Dziękuję za rozmowę.

Michał Dziergas to student Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej na Wydziale Historycznym oraz Dyplomacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik gastronomii. W wolnym czasie działacz lokatorski, współzałożyciel Pomorskiej Akcji Lokatorskiej. Organizator wymian młodych działaczy związków zawodowych. Wiceprzewodniczący Konfederacji Pracy Młodych. Zainteresowany społeczeństwem, historią oraz grami. Obecnie kandydat do Rady Miasta Gdańska z KWW Społeczny Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy − 2 =