Studiuj na Wydziale Nauk Społecznych!

źródło: ug.edu.pl

Nauki społeczne potrzebne są wszędzie tam, gdzie kontakt z drugim człowiekiem okazuje się najistotniejszy. Jeśli więc nie jesteś obojętny na ludzi dookoła, otwarty i ciekawy świata, czy funkcjonowania w społeczeństwie, to prawdopodobnie wybierasz się na Wydział Nauk Społecznych.

Historia nauk społecznych w Gdańsku sięga czasów tuż po wojnie, kiedy to na uczelniach będących przodkami UG kształcono przyszłych psychologów i pedagogów. Z czasem zakres dziedzin zaczął się rozszerzać i wkrótce na Pomorzu można było studiować filozofię, socjologię czy nauki polityczne. Początkowo wszystkie kierunki funkcjonowały w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych. Dopiero w 1990 roku powstał wydział, który znamy do dziś – Wydział Nauk Społecznych, mieszczący się przy Jana Bażyńskiego 4. Chociaż jednostka uniwersytecka ma już ponad 30 lat, to budynek, w którym się znajduje, jest zdecydowanie młodszy i jest jednym z najnowocześniejszych na oliwskim kampusie. To w jego murach znajdują się świetnie wyposażone: studio telewizyjne, radiowe i fotograficzne. Tutaj też funkcjonuje Radio MORS, które, chociaż przynależy do IMDiKS, to zrzesza studentów ze wszystkich wydziałów.

„Oprócz zdobywania doświadczenia przy pracy w audycjach i programach, nauczyłem się tu tak montować nagrania, aby były przystępniejsze dla słuchaczy. Do tego od podszewki poznałem proces kontaktowania się z działami PRowymi i Prasowymi działów wszelakich firm i wydarzeń, potrzebnych do zdobywania akredytacji na wydarzenia. Z legitymacją prasową Radia MORS przyjmą cię praktycznie wszędzie. Rekrutacja do radia jest otwarty na każdego, kto tylko wykaże chęci do pracy przy mikrofonie. Poza tym jesteśmy podzieleni na działy tematyczne, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie” – o swoich wrażeniach z Radia MORS opowiedział mi Mateusz.

W ramach WNS funkcjonuje 6 instytutów: pedagogiki, socjologii, psychologii, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, filozofii oraz politologii. Badania prowadzone w każdym z nich pozwalają odkryć źródła wielu zjawisk społecznych. Niosą one także praktyczną pomoc potrzebującym, bo wyniki pracy kadry naukowej nie pozostają w teorii, a wdrażane są w formie nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, strategii komunikacji czy programów rozwoju edukacji. Przyjrzyjmy się dokładniej tym jednostkom:

Instytut Pedagogiki

źródło: ug.edu.pl

Jego historia rozpoczyna się w 1972 roku, a tradycja kształcenia pedagogów w gdańskich placówkach sięga jeszcze czasów sprzed powstania uniwersytetu. Instytut oferuje studia licencjackie na kierunkach: pedagogika (ze specjalnościami: pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna) oraz praca socjalna (ze specjalnościami: asystent seniora oraz asystentura rodzin). Poza tym studenci mogą wybrać studia jednolite magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej (ze specjalnościami: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju).

Studenci poza nauką mogą rozwijać swoje przedmiotowe zainteresowania w studenckich kołach naukowych. W Instytucie Pedagogiki jest to PORTA zrzeszająca studentów pedagogiki specjalnej oraz „Refectum” dla przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. O przybliżenie mi realiów studiowania w Instytucie Pedagogiki poprosiłam Alicję, studentkę pedagogiki i pedagogiki specjalnej II stopnia oraz absolwentkę pracy socjalnej:

„Myślę, że warto jest studiować ogólnie. Treści, które czasem przewijają się na zajęciach z moich kierunków, potrafią otwierać oczy. Jednak trzeba sporo uczyć się na własną rękę, doświadczać wielu praktyk i wolontariatów. Na uczelni z mojego instytutu można dostać rzetelne cegiełki wiedzy, które pozwalają uszeregować myśli dotyczące człowieka, wychowania, edukacji itd. Wykładowcy tutaj są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, które zgłębiają i potrafią wyjaśnić naukowo, dlaczego niektóre rzeczy istnieją, czy to w systemie edukacyjnym, czy to w przestrzeni działań społecznych.

Na pedagogice specjalnej jest mniej zajęć typowo praktycznych, jednak przez udział w inicjatywach Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Specjalnej PORTA mogłam uzupełnić tę formę edukacji. Na uczelni podoba mi się, iż mogę konfrontować to, co wynoszę z praktyki, którą sama sobie zapewniam z tym, czego uczę się od naukowców. Na ćwiczeniach wykładowcy robią wszystko, by miały one charakter choć trochę praktyczny, a w zawodach pedagogicznych jest to bardzo potrzebne. Są to z reguły bardzo fajne zajęcia, szczególnie tutaj muszę wyróżnić zajęcia z dramy w profilaktyce oraz kreatywności, które prowadził jeden z doktorów. W trakcie studiów zyskałam również ważną umiejętność – jak się uczyć. Dzięki temu jestem w stanie robić więcej niż jeden kierunek, pracować w zawodzie i działać w Kole Naukowym. Czasami jest ciężko, ale nie żałuję wyboru”.

Instytut Filozofii

źrodło: Instytut Filozofii, UG

Arystoteles, Sokrates, Georg Hegel czy Immanuel Kant, jeśli dokonania tych myślicieli interesują cię bardziej niż pozwalają na to wiadomości z książek od historii lub polskiego, to powinieneś wybrać się do Instytutu Filozofii. Tutaj można uczyć się analizy zagadnień filozoficznych, formułowania własnych – popartych argumentacją – stanowisk, a także refleksji nad problemami ludzkiej egzystencji, poznać wiedzę i umiejętności z zakresu kultury logicznej, wiedzę dotyczącą dziejów filozofii, zrozumieć zjawiska społeczne oraz kulturowe. Poza tym nauka obejmuje najważniejsze działy: ontologię, epistemologię, etykę i bioetykę, estetykę, filozofię religii, filozofię człowieka, filozofię polityki oraz kultury. Na kierunku można wybrać 3 specjalizacje: kulturowo-estetyczna (pogłębienie wiedzy estetycznej, wiedzy o kulturze i sztuce), społeczno-etyczna (pogłębienie wiedzy etycznej i wiedzy o społeczeństwie), teoretyczna (pogłębienie wiedzy z zakresu ontologii, epistemologii nauk formalnych i przyrodniczych).

Instytut poza bogatym programem studiów zachęca wieloma wydarzeniami, które organizuje. Co roku urządzana jest Majówka Filozoficzna (w tym roku 21-23 maja). Jest to wyjątkowa konferencja naukowa, ponieważ odbywa się w ośrodku wypoczynkowym Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie na Pojezierzu Kaszubskim. Poza prezentowaniem swoich badań naukowych czy poddawaniu się filozoficznym dyskusjom, studenci i pracownicy mogą pozwolić sobie na chwilę relaksu w pięknym otoczeniu kaszubskiej przyrody.

Instytut Politologii

W Instytucie Politologii miejsce dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy polityki, śledzący każde wydarzenie z nią związane, ale również nasi przyszli dyplomaci. Studenci tutaj mogą kształcić się na trzech kierunkach: bezpieczeństwo narodowe (ze specjalnościami: bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe), dyplomacja, politologia (ze specjalnościami: międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalne oraz komunikowanie polityczne). O swoich studiach na IP opowiedziała mi Ola, studentka dyplomacji:

„Dyplomacja to taka perełka naszego wydziału, bo jest to taki kierunek, który właściwie nie znajduje się na każdej uczelni. Jest to świetny wybór dla kogoś, kto interesuje się zarazem polityką jak i stosunkami między państwami. Według mnie najciekawszymi zajęciami są te, które skupiają się na nauczeniu nas savoir-vivre, przydadzą się one i w życiu prywatnym i w przyszłym zawodzie. Wartościowe jest to, że taką wiedzę przekazują nam byli pracownicy ambasad i specjaliści w tych dziedzinach. Poza wcześniej wymienioną praktyką jest też oczywiście sporo teorii. Dyplomacja łączy świetnie wiedzę o aktualnych wydarzeniach oraz pozwala nam zrozumieć więcej jeśli chodzi o historie. Uważam, że ten kierunek świetnie przygotuje osoby, które chciałby w przyszłości zająć się praca na rzecz państwa lub społeczeństwa i zdecydowanie wybrałbym go ponownie,  gdybym znów decydowała się na studia”.

Jedną z organizacji studenckich działających w ramach instytutu jest „Bałkanika”, która właściwie zrzesza studentów z różnych wydziałów, bo z politologii, dyplomacji, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa, krajoznawstwa, niemcoznawstwa oraz kryminologii. W ramach koła jego członkowie zajmują się głównie poszerzaniem własnej wiedzy o krajach bałkańskich, ale ich celem jest także propagowanie jej w szerszym gronie. W związku z tym organizują interesujące spotkania z podróżnikami, autorami książek czy politologami pod nazwą „Bałkańskie Sastanci”. Prowadzą także swoją audycję w Radiu MORS – „Tygielek bałkański”, a jednym z ich ciekawszych pomysłów jest przygotowywanie warsztatów kulinarnych. Oprócz „Bałkaniki” studenci mogą się zrzeszać w kołach:  “SZTUKA WŁADZY” oraz w Klubie Wymiany Myśli Politycznej CONVERTUM.

Instytut Socjologii

„Socjologia to organ myślenia o życiu dziejowym w kategoriach dziejowej niezdolności” tłumaczył filozof Stanisław Brzozowski. Zdefiniować jego słowa będą mogli najpewniej przyszli socjologowie po zakończeniu nauki na Uniwersytecie Gdańskim. Tutejszą socjologię zawsze wyróżniał pełen pasji i oddania nauce zespół, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych oraz wspomaganie społeczności lokalnych, regionalnych i mniejszości. Instytut współpracuje naukowo z najważniejszymi ośrodkami w Polsce oraz czołowymi uniwersytetami skandynawskimi, niemieckimi, brytyjskimi i amerykańskimi.

Socjologia na UG dostępna jest na studiach licencjackich i magisterskich i dostępna jest w dwóch specjalizacjach: antropologii i socjologii kultury oraz socjologii życia publicznego. Jej studenci mogą dołączyć do Naukowego Koła Socjologicznego, które organizuje i współorganizuje konferencje naukowe, wydarzenia czy debaty, a także aktywnie działa na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Na dziennikarstwie i komunikacji społecznej kształcą się przyszli dziennikarze, medioznawcy czy PR-owcy. W ramach studiów poznają nie tylko teoretyczną wiedzę o mediach czy komunikowaniu społecznym, ale przede wszystkim mogą ją sprawdzić w praktyce. Instytut współpracuje z regionalnymi ośrodkami takimi jak TVP Gdańsk czy Radio Gdańsk oraz miejscowymi firmami PRowymi.

„Dziennikarstwo to jest bardzo dobra droga dla kogoś, kto chciałby swoją przyszłość związać z mediami, ale także marketingiem czy szeroko pojętym PR. Na zajęciach uczymy się wiele o historii mediów, prasy, poznajemy tajniki PR oraz mamy szanse poznać zawód dziennikarza od kuchni dzięki zajęciom warsztatowym. Oprócz tego bardzo dużo czytamy – szczególnie reportaży, co pomaga nam polepszać swój warsztat pisarski. W końcu nie ma ponoć dobrego pisania bez czytania. Jest to kierunek praktyczny – mamy wiele okazji do poznawania pracy w mediach. Tutaj pomocne są koła naukowe. Na WNS działa Radio MORS, w którym można działać i np. nagrywać swoje audycje. Jest także koło tv i koło fotograficzne – dla fanów obrazu i nagrań. PR-owcy natomiast zbierają się w Inspiarze. A na tych, co lubią pisać – CDN czeka z otwartymi ramionami. Ja mogę też na swoim przykładzie powiedzieć, że studia już dały mi sporo, pozwoliły poprawić warsztat i dzięki temu dzisiaj piszę dla trzech portali sportowych. Polecam kierunek wszystkim tym, którzy są ciekawi świata i chcą się rozwijać” – jak wygląda studiowanie dziennikarstwa w praktyce, opowiedziała mi Karolina.

Instytut Psychologii

Razem z Instytutem Pedagogiki tworzy kolebkę WNSu. Powstał w 1970 roku i kształci przyszłych psychologów w trybie studiów magisterskich jednolitych. Oferuje kształcenie w trybie dziennym, stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym. Jego chlubą jest współpraca z wieloma instytucjami pozauczelnianymi, między innymi z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szpitalami, sądami, placówkami penitencjarnymi, hospicjami oraz agencjami reklamowymi, czy headhunterskimi. W tym przypadku również sam budynek WNSu może zagwarantować wysoką jakość kształcenia, a to dzięki nowoczesnym laboratoriom, jak na przykład Laboratorium Diagnostyki Psychologicznej czy Badań Psychomotorycznych.

W obrębie instytutu działają również interesujące koła naukowe. Jednym z nich jest np. Koło Badań Psychologicznych Experior, gdzie członkowie zajmują się między innymi tworzeniem trafnych narzędzi do pomiaru konstruktów psychologicznych takich jak np. Skala Uzależnienia od Facebooka. Poza tym studenci na specjalności psychoseksuologia stworzyli Naukowe Koło Seksuologii Ars Amadi, które dużo działa w mediach społecznościowych, szerząc swoją wiedzę i organizując webinaria oraz spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − siedemnaście =