Next Generation EU – pomoc w koronakryzysie

Pixabay.com

Przywódcy unijni zdecydowali się wprowadzić środki niezbędne do sprostania wyzwaniom, jakie niesie pandemia koronawirusa. Aby zapewnić potrzebną pomoc – powstał fundusz Next Generation EU, który w połączeniu z nowym wieloletnim budżetem otrzyma zadanie pobudzenia ożywienia gospodarczego krajów członkowskich.

Pandemia COVID-19 okazała się ogromnym sprawdzianem dla społeczeństw i gospodarek. Stan zagrożenia zdrowia przerodził się w największy kryzys w historii Unii Europejskiej. Już od pierwszych dni zagrożenia UE podjęła działania, mające na celu zapobieżenie problemowi. Natychmiast wprowadzono środki, które miały zmobilizować zasoby budżetu europejskiego. 9 kwietnia 2020 r. władze Unii zaproponowały 540 mld euro na wsparcie zatrudnienia, firm i pracowników państw członkowskich. Jednak odbudowa Wspólnoty potrzebuje wysiłków na szczeblu UE, dlatego przywódcy postanowili działać na rzecz wyjścia z kryzysu. Projekt, który ma zrealizować zamierzenia władz, to plan odbudowy dla Europy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że „Będzie to fundusz wystarczającej wielkości, ukierunkowany na najbardziej dotknięte sektory i regiony Europy i służący radzeniu sobie z tym bezprecedensowym kryzysem”.

Zasoby przeznaczone na powstanie z trudnej sytuacji nazwano Next Generation EU. Jest to tymczasowy instrument odbudowy gospodarczej o wartości 750 mld euro. Jego celem jest pomoc w naprawie bezpośrednich szkód w gospodarce i społeczeństwie, które spowodowała pandemia. Według założeń planu Europa po COVID-19 stanie się bardziej przyjazna środowisku, bardziej cyfrowa, odporniejsza i lepiej przygotowana na teraźniejsze i przyszłe wyzwania. Środki z Next Generation EU zostaną rozdysponowane jako pożyczki (360 mld EUR) i dotacje (390 mld EUR) w ramach siedmiu programów:

  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: 672,5 mld EUR
  • REACT-EU: 47,5 mld EUR
  • Horyzont Europa: 5 mld EUR
  • InvestEU: 5,6 mld EUR
  • Rozwój obszarów wiejskich: 7,5 mld EUR
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: 10 mld EUR
  • RescEU: 1,9 mld EUR.

Pierwszy z wymienionych programów jest elementem centralnym Next Generation EU. Pomoże on państwom członkowskim przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii i zagwarantuje rozpoczęcie przez te państwa w swoich gospodarkach transformacji ekologiczno-cyfrowej. Aby otrzymać wsparcie z instrumentu, państwa UE musiały  przedstawić do 30 kwietnia 2021 r. plany zawierające spójny pakiet projektów, reform i inwestycji określające program reform, które chcą wprowadzić do 2026 roku.

Więcej o programie odbudowy Europy możecie przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − cztery =