Nowa kadencja Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

źródło : zbiór własny

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła skład II kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Wśród nowo wybranych osób, znalazła się  m.in. przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania to organ doradczy przy Prezydencie Miasta Gdańska. Do zadań Rady należy m.in. realizacja zasad równego traktowania, w szczególności w zakresie wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania oraz przygotowywanie uchwał, stanowisk i oświadczeń Rady w zakresie realizacji zasady równych szans w Gdańsku.

Gdańska Rada zajmuje się w szczególności przejawami dyskryminacji i jej przeciwdziałaniem ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Pierwsza Rada ds. Równego Traktowania została powołana w 2016 roku przez Prezydenta Pawła Adamowicza. Jej kadencja dobiegła końca we wrześniu 2020 roku. Jak wskazuje ustępująca współprzewodnicząca Rady dr Anna Strzałkowska, w czasie pierwszej kadencji udało się powołać m.in. Gdańską Nagrodę Równości oraz ,,odbywać spotkania w sprawach aktów rasizmu i homofobii na Lechii, społeczności romskiej w Gdańsku, napaści na tle rasistowskim, antysemickim, homofobicznym”. Gdańska Rada reprezentowała również Miasto Gdańsk w kraju i zagranicą.

Półtora miesiąca temu, została ogłoszona informacja o powołaniu II kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Jej skład poznaliśmy 22 kwietnia:

 • Monika Chabior – zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
 • Jakub Hamanowicz – przedstawiciel ruchu Gdańsk bez granic,
 • Marcelina Hernik – przedstawicielka Fundacji I See You,
 •  Piotr Jankowski – przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado,
 • dr Barbara Kijewska – przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Anna Kluczek-Kollár – przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • Hanna Kowalewicz – pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku,
 • Zofia Lisiecka – przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej ODiTK,
 • Marcin Makowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska,
 • Jarosław Marciszewski – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Adam Nieroda – przedstawiciel Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego,
 • ks. dr Krzysztof Niedałtowski – religioznawca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =