78. rocznica powstania w getcie warrszawskim — relacja

Poniedziałek, 19 kwietnia, godzina 12. W Warszawie rozlega się dźwięk syren. Minuta nieprzerwanego alarmu przypomina mieszkańcom stolicy o wydarzeniach, które rozegrały się w ich mieście dokładnie 78 lat temu. O bohaterskim powstaniu w getcie warszawskim nie zapomnijmy i my. 

Stój! Strefa zakazana!

Wikipedia.pl

Getto warszawskie to oddzielone murem od reszty miasta osiedle, w którym więziono Żydów zwiezionych z terenów całego kraju. W strefie panowało ogromne przeludnienie, fatalne warunki sanitarne, a co za tym idzie getto nawiedziały stałe fale chorób i epidemii. Jeżeli ktoś przetrwał w tych nieludzkich wręcz okolicznościach wystarczająco długo  tym, co go dopadało, był głód i wycieńczenie fizyczne. Wszystko to było częścią świadomego i zaplanowanego przez hitlerowców ludobójstwa.

 

 

 

Powstanie

Wikipedia.pl

W przeddzień święta Pesach, 19.04.1943, w getcie mieściło się już tylko ok. 70 tysięcy Żydów, co jest wynikiem akcji pod dowództwem Himmlera, zakładającej „ostateczną likwidację getta”.
Zanim jednak liczba ta zdążyła spaść do zera, wybuchło pierwsze powstanie w Europie okupowanej przez Niemców. Czy miało ono szansę na powodzenie? Nie. Czy powstańcom zostało coś jeszcze do stracenia? Nie.
Ten ruch niemilitarny miał być raczej znakiem odwetu na Trzeciej Rzeszy, ukazaniem sprzeciwu, ostatecznego buntu, pewnym aktem dumy i walki tożsamościowej. Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy podjęli więc bohaterską walkę, w której pozornie nie mogli wygrać nic, ale na szali której leżało wszystko, co naprawdę się liczy.

 

78 lat później

gov.pl

W tym roku rocznicowe obchody powstania odbyły się głównie online. Dzięki temu jednak, każdy w kraju mógł posłuchać słów osób, które jeszcze pamiętają tamte wydarzenia i obejrzeć poruszające utwory w wykonaniu gwiazd rodzimej muzyki. W Warszawie równo w południe zostały złożone wieńce pod Pomnikiem Bohaterów Getta, a następnie, w ograniczonym gronie, udano się na Marsz Pamięci Powstańców. Wszystko pod świetną organizacją Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

 

 

Dzięki bohaterskim czynom powstańców, uratowano niektórych Żydów z niewoli. Udowodniono także, że nic nie liczy się tak, jak wolność. Nawet ci, którzy ponieśli klęskę w walce, zyskali moralną wyżsość nad oprawcą, nie dając się stłamsić ostatecznie. Pamiętajmy o Nich i pomyślmy chwilę, jak to musiało być trudne być Żydem polskim w przeddzień święta Pesach, 19.04.1943.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *