Doktor Jacek Wojsław „Nauczycielem Roku”

Dr Jacek Wojsław (fot. wns.ug.edu.pl)

Dr Jacek Wojsław został laureatem nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Senat UG wręczy nagrody w dniu Święta Uniwersytetu Gdańskiego (20 marca).

Według procedury konkursowej każdy wydział mógł zgłosić jedną kandydaturę. Musiała być wysunięta przez dziekana wraz z właściwymi wydziałowymi radami samorządu studentów. Ostatecznego wyboru laureatów dokonała Komisja Konkursowa.

W piśmie skierowanym przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych do profesora UG Tadeusza Dmochowskiego (Dziekana WNS), możemy przeczytać:

„[…] zainteresowania naukowe i osiągnięcia dydaktyczne nie są jednym powodem, dla których kandydatura tego naukowca do Nagrody Nauczyciela Roku wydaje się być rozwiązaniem naturalnym. Należy podkreślić przede wszystkim wyjątkową erudycję oraz niespotykaną dziś na powszechną skalę swadę z jaką doktor Wojsław potrafi przedstawiać studentom zagadnienia poszczególnych przedmiotów. Bez odrobiny przesady można odnotować, że prowadzone przez niego wykłady wpisują się w najlepszy nurt tradycji akademickich, podczas których w wydziałowych aulach w osobie prowadzącego spotykają się ze sobą godna podziwu polszczyzna i budzący szacunek zasób wiedzy”.

— To było dla mnie bardzo duże i bardzo miłe zaskoczenie — mówi nam dr Wojsław. — Nie chcę używać wielkich słów, ale jestem wzruszony, że w oczach studentów „zasłużyłem”, że mnie wytypowano, że nie najgorzej wykonuję swoją pracę. Studenci najwidoczniej dostrzegają w tym też trochę serca. Doceniają relację między nimi a prowadzącym.

Kiedy na Facebooku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pojawiła się informacja o nagrodzie, pod postem wylał się strumień pozytywnych komentarzy. Wystarczy podać niektóre z nich, żeby zobrazować, co studenci sądzą o wyróżnieniu:

  • „Fantastyczna wiadomość! Tęsknię za tymi wykładami i merytorycznymi dyskusjami”
  • „Wspaniały nauczyciel z ogromną wiedzą i usposobieniem, które wywołuje uśmiech na twarzach studentów”
  • „Na wykłady dra Jacka Wojsława zawsze przychodziło się z przyjemnością”
  • „Najlepszy doktor na całym UG”
  • „Najlepszy z najlepszych”
  • „Najlepszy wykładowca jakiego znam. Gratulacje!!!”

Dr Jacek Wojsław jest związany z naszą uczelnią od początku lat 90. Na UG ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie. Aktualnie jest adiunktem na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UG w Zakładzie Antropologii Obrazu. Dr Wojsław jest również zastępcą przewodniczącego Pomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach i członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się m.in. na modelu propagandy dominującym w krajach bloku sowieckiego i III Rzeszy oraz na komunistycznym aparacie propagandy w Polsce Ludowej.

Komisja Konkursowa obok dra Jacka Wojsława wyróżniła także prof. UG Joannę Makowską (Wydział Chemii) i dr Annę Sobecką (Wydział Historyczny).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + dziesięć =