Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG.

 Powstała nowa jednostka Uniwersytetu Gdańskiego – Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG.

Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie, nic więc dziwnego, że jego nauka sprawia wiele problemów osobom przyjeżdżającym do nas. Gdańsk jest miejscem chętnie odwiedzanym przez obcokrajowców, którzy pragną poznać polski język oraz polską kulturę. Doskonałym pomysłem jest organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, które pozwalają na zrozumienie naszej tradycji i naukę posługiwania się naszego rodzimego języka.

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG to ogólnouniwersytecka oraz pozawydziałowa jednostka, która koordynuje wszelkie aspekty związane z nauczaniem naszego języka jako obcego. Będzie to więc nauczanie cudzoziemców języka polskiego w zakresie czego będą wchodziły: kursy językowe, certyfikowane egzaminy czy szkolenia metodyczne. Ciekawym aspektem będą również różnego rodzaju seminaria dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą, które będą poświęcone kulturze polskiej.

Projekt ten ma na celu umożliwienie poznania polskiej tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz naszych zwyczajów. Pozwoli to z całą pewnością lepiej zrozumieć i usprawnić komunikację między cudzoziemcami a polskimi współpracownikami.

Obecnie wszelkie kursy czy szkolenia były realizowane na Wydziale Filologicznym UG w Centrum Języków Obcych oraz w Fundacji FRUG. Obecnie w nowym centrum wszyscy zainteresowani będą mogli kształcić się języka oraz kultury polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 19 =