Rada Służby Publicznej z posłem doktorem Rutką w składzie

źródło: www.gov.pl/rada-sluzby-publicznej

Doktor Marek Rutka, poseł na Sejm RP IX kadencji oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został powołany do Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. – Już wiem, że pracy będzie sporo, ale nigdy nie bałem się wyzwań – oświadczył sam deputowany.

Rada Służby Publicznej to organ opiniodawczo-doradczy, którego kadencja trwa 4 lata. Do jej zadań należy wydawanie opinii w sprawach związanych z służbą cywilną, jak chociażby projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz coroczne wykonanie budżetu w tym zakresie, proponowane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej czy projekty aktów normatywnych na tym samym polu.

Poseł dr Rutka zgodził się wypowiedzieć na temat swojej nowej roli:

Jakie były okoliczności Pańskiego powołania do Rady Służby Publicznej?

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej z 21 stycznia 2008, ugrupowaniom parlamentarnym przysługuje pięć miejsc w dziewięcioosobowej Radzie Służby Publicznej. Do jej składu desygnował mnie mój macierzysty Klub Parlamentarny Lewica, zaś formalnie powołany zostałem przez Prezesa Rady Ministrów. Warto podkreślić, że pozostałe miejsca zajmują przedstawiciele świata nauki, głównie prawnicy.

Jakie obowiązki będą przed Panem Doktorem stały?

Cieszę, się że jako pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, a dokładniej Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi na Wydziale Zarzadzania będę miał okazję merytorycznej pracy m.in. nad projektami aktów normatywnych, a także nad programem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Sporym wyzwaniem będą także kwestie związane z przestrzeganiem zasad etyki, szczególnie w obszarze obsady stanowisk. Już wiem, że pracy będzie sporo, ale nigdy nie bałem się wyzwań.

– Nigdy nie bałem się wyzwań – zapewnił dr Rutka. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że poseł jest także członkiem Komisji Zdrowia – najbardziej zapracowanej komisji tej kadencji, w związku z epidemią SARS-CoV-2. Warto dodać, że poseł Marek Rutka reprezentuje interesy Pomorza w komisji jako jedyny członek z regionu.

Więcej informacji pod linkiem https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/rsp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + piętnaście =