Miliony dla sportowców – ruszył program Narodowa Reprezentacja Akademicka

Fot. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Już po raz drugi studenci-sportowcy mogą liczyć na wsparcie w nauce. Druga edycja Narodowej Reprezentacji Akademickiej obejmie 38 uczelni i prawie pół tysiąca studentów.

Rządowy program obejmuje dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów prowadzących kariery sportowe. Są one realizowane w formie indywidualnej organizacji studiów – student-sportowiec ma możliwość pogodzenia aktywności sportowej z edukacją. Program różni się od klasycznych stypendiów. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do studenta, ale na konto uczelni. Ta otrzymane środki może przeznaczyć na dodatkowe zajęcia z nauczycielem akademickim.

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pierwszą edycję Narodowej Reprezentacji Akademickiej odłożyło 10 mln zł. Do realizacji programu przystąpiły wówczas 42 uczelnie, a w efekcie wsparciem objęto 412 sportowców na kwotę 7 128 108,00 zł. Na drugą turę przewidziano podobną sumę. Środki finansowe naliczane będą na każdą uprawnioną osobę w kwocie do 18.000 zł + 10% kosztów pośrednich. Jako koszty bezpośrednie uznaję się pulę do 100 godzin indywidualnych bądź grupowych zajęć. Do tego dochodzi nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca, podczas których można koordynować pracę.

Podstawą do otrzymania dofinansowania jest lista studentów-sportowców, którą uczelnia przekazuje Ministerstwu Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student, aby skorzystać z programu, musi należeć do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych rozgrywanych podczas letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpisjkich lub Igrzysk Głuchych. Oprócz tego kandydat powinien posiadać aktualną klasę mistrzowską lub być medalistą określonych turniejów międzynarodowych. Wymagającym warunkom udało się sprostać 9 studentom z Uniwersytetu Gdańskiego. Już w styczniu 2021 roku uczelnia powinna otrzymać środki przeznaczone na ich zajęcia.

Największą zaletą Narodowej Reprezentacji Akademickiej jest elastyczność. To student wybiera odpowiedni dla siebie czas nauki. Jako jedna z niewielu rzeczy, program ma szansę o wiele lepiej sprawdzić się w realiach pandemii. Nauczanie zdalne nie wymaga od studenta odwiedzania uczelni, co pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia zorganizowanie zajęć dla studenta-sportowca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka—ii-edycja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − 9 =