Nowy Rektor powołał do życia nowe stanowisko. Pierwszy Rzecznik do spraw rzetelności na UG

fot. Arek Smykowski

Nowo wybrany Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał nowe stanowisko. 27 listopada na Rzecznika do spraw rzetelności mianował dra hab. Sławomira Steinborna.

Nowy Rzecznik i zarządzane przez niego Biuro będzie miało za zadanie podejmowanie działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej. Według UG będzie to m.in. „opracowywanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych, działalność szkoleniowa oraz zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej wykrywanie przypadków nierzetelności naukowej”.

Obowiązkiem Biura ma być również opieka nad przejrzystością oraz pomoc w procesie weryfikacji zarzutów i wątpliwości dotyczących rzetelności naukowej pracowników UG.

„Powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej i organizacja jego Biura ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia i wypracowania na Uniwersytecie Gdańskim dodatkowych procedur, służących edukacji oraz wpieraniu naukowców i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowej rzetelności. Bardzo cenne jest tutaj doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu prawa prof. Sławomira Steinborna. Jest to jednocześnie ważny etap odbudowywania wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego” – mówi Rektor Piotr Stepnowski.

Kim jest Rzecznik do spraw rzetelności?

Sławomir Steinborn jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, a także profesorem UG. Na naszej uczelni kierują Katedrą Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. W latach 2008-2009 i 2015 przebywał na stażach naukowych w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Towarzystwa Maxa Plancka. W latach 2013-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2016 jest sędzią apelacyjnym w Gdańsku.

W dalszym ciągu należy do stowarzyszeń naukowych i akademickich, jest m.in. członkiem Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum. Jest autorem ekspertyz prawnych dla m.in. Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Europy. Do tego na swoim koncie posiada ponad 130 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i procedury karnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 2 =