Zapisz się w historii Uniwersytetu Gdańskiego

źródło: www.progress.ug.edu.pl

Dziewiąty numer czasopisma „Progress” powinien ukazać się już pod koniec czerwca 2021 roku. Studenci ponownie mają szansę podzielić się swoją pracą i zaistnieć w gronie publicystów naukowych. Co interesującego przyniesie nowe wydanie?

źródło: www.progress.ug.edu.pl

“Progress” wydawan jest od 2016 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo to półrocznik, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są również wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi do 5 lat po obronie doktoratu ponownie mają szansę na opublikowanie swoich artykułów w najnowszym wydaniu czasopisma. Tematyka tekstów ma dotyczyć obszarów nauk humanistycznych i społecznych.

Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej recenzji, a także korekty wydawniczej. Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI. Publikacja artykułu w czasopiśmie może posłużyć jako argument, który można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na UG. Jak widać, jest to nie tylko świetna okazja do pokazaniu własnych tekstów szerszemu gronu.

Niestety czasu jest mało, gdyż termin nadsyłania artykułów mija 5 grudnia 2020 roku. Wszyscy zainteresowani muszą się zatem spieszyć. Dokładne informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/. Pytania kierować można również do Redaktora Naczelnego czasopisma „Progress” magistra Dominika Bienia pod adres e-mail dominik.bien@ug.edu.pl.

Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wersja elektroniczna, od najbliższego numeru, znajdzie się na Platformie Czasopism UG. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na gotowy projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *