Kandydaci na Rektora UG. Kim są?

Już 23 listopada społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego wybierze nowego Rektora na kadencję 2020-2024. O urząd ubiegają się prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Procedura wyborcza na Uniwersytecie Gdańskim trwa od 28 października. Wtedy prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski ogłosili swoje kandydatury na urząd Rektora. W czwartek 5 listopada 2020 roku odbyło się zaopiniowanie kandydatów przez Senat UG. Nazwisko nowego Rektora poznamy po zebraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów zaplanowanym na 23 listopada 2020.

„Czuje się człowiekiem Uniwersytetu” – sylwetka prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego (https://krzysztofbielawski.pl/)

Prof. Bielawski całe swoje życie studenckie i zawodowe związany jest z Uniwersytetem Gdańskim. W latach 1980-1985 studiował biologię, a po ukończeniu edukacji pracował najpierw jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, a od 2005 roku kieruje Zakładem Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej karierze naukowej wypromował 11 doktorów oraz opublikował 109 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych. Profesor Bielawski pełni także funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką. Od momentu rezygnacji profesora Jerzego Piotra Gwizdały pełni on obowiązki Rektora UG.

Kandydat na urząd Rektora UG na co dzień zajmuje się tematyką biologii molekularnej i jej wykorzystywaniu w diagnozowaniu i leczeniu różnorakich chorób. W życiu zawodowym prof. Bielawski współpracuje z wieloma lekarzami, klinicystami i laborantami, a owocna współpraca skutkuje wieloma osiągnięciami naukowymi. W trudnym czasie pandemii koronawirusa profesor Bielawski zaangażował się w pomoc placówkom medycznym i. Zakład Diagnostyki Molekularnej, którym kieruje kandydat na Rektora, udostępnił medykom sprzęt umożliwiający diagnozowanie i leczenie chorych na COVID-19.

Profesor Bielawski zaznacza, że czuje się człowiekiem Uniwersytetu. Jego zdaniem piękno tej instytucji tkwi w tym, że na uczelni jest miejsce dla wszystkich. Jego program wyborczy opiera się na siedmiu piętrach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydat na Rektora UG stawia na takie czynniki jak: uczelnia otwarta, wrażliwa, zielona, sprawna, innowacyjna, umiędzynarodowiona oraz uczelnia doskonaląca się. To na tych płaszczyznach w najbliższych czterech latach ma opierać się rozwój naszego Uniwersytetu.

„Nasz uniwersytet – wspólnota różnorodności” – sylwetka prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego (https://piotrstepnowski.pl/)

Drugi z kandydatów ubiegających się o stanowisko Rektora także jest związany od dawna z Uniwersytetem Gdańskim. Ukończył studia na kierunku ochrona środowiska, a po obronie dyplomu kontynuował naukę w sopockim Instytucie Oceanologii PAN. W 1999 roku uzyskał na Wydziale Chemii UG stopień doktora, a sześć lat później doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 2010 roku. Od 2006 roku prof. Stepnowski kieruje Katedrą Analizy Środowiska na UG, a w latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Chemii. Przez cztery lata pełnił także funkcję Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września 2020 roku jest dyrektorem Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

W życiu zawodowym profesor Stepnowski zajmuje się badaniem chemicznych przemian zanieczyszczeń środowiska oraz oceną toksykologiczną ich występowania. Opublikował ponad 260 tekstów naukowych oraz był autorem i współautorem trzech podręczników akademickich. Wypromował 14 doktorów. W trakcie kariery naukowej zabiegał też wielokrotnie o finansowanie badań przez instytucje krajowe, jak i międzynarodowe. Był też członkiem komitetów i konferencji krajowych. Poza chemią kandydat na Rektora interesuje się też sztuką, architekturą oraz muzyką.

W swoim programie wyborczym profesor Stepnowski zawarł postulaty dotyczące zarządzania i organizacji uczelni, kapitału ludzkiego, kształcenia i umiędzynarodowienia, badań naukowych oraz studentów, doktorantów, kultury i sportu. Ubiegając się o stanowisko Rektora, kandydat ma świadomość odpowiedzialności tego zadania i zapewnia, że swój program wyborczy opiera właśnie na odpowiedzialności oraz różnorodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 1 =