III Edycja Medi@sterów za nami

20170331_115805Na Wydziale Nauk Społecznych UG ostatniego dnia marca odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród za Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach studentom dziennikarstwa – Medi@stery.

Medi@stery to ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach. Zainicjowano go, by promować najwybitniejsze prace absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich, by torować drogę pojedynczym, twórczym i merytorycznie znaczącym osiągnięciom. Zgodnie z koncepcją zawartą w nazwie, Medi@stery mają kolekcjonować wyróżniające się prace, poświęcone problematyce medioznawczej. Organizatorzy dążą do tego, by prezentowane w konkursie rozprawy były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami.

Na początku gali prowadzący, a zarazem laureat I edycji konkursu – Marcin Sanakiewicz, przedstawił gości zgromadzonych na WNS-ie. Wśród członków władz UG byli to: prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studenckich UG, prof. Józef Arno Włodarski, dyrektor Instytutu Konfucjusza UG, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Tadeusz Dmochowski, dr hab. Dorota Rancew-Sikora, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz zastępca dyrektora ds. dziennikarstwa dr Jacek Wojsław. Następnie zaprezentowano pomysłodawczynie Medi@sterów – dr Małgorzatę Łosiewicz i dr Marię Annę Ryłko-Kurpiewską – oraz obecną na sali kapitułę konkursu: przewodniczącego prof. Wiktora Peplińskiego, prof. i prof. Iwonę Hofman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, co było również ważnym punktem ceremonii.

Zaraz po przedstawieniu obecnych gości głos zabrał chór uniwersytecki pod dyrekcją Anety Majdy, natomiast po występie chóru rozdano nagrody laureatkom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach. Tegoroczne zwyciężczynie, bo tak się okazało, że są to same panie, prezentujemy poniżej:

W tegorocznej edycji pierwszą nagrodę przyznano pani Annie Gronau (Uniwersytet Gdański) za pracę:

„Prezydencka kampania wyborcza w 2015 roku na łamach wybranych tygodników opinii” napisaną pod kierunkiem prof. Dariusza Sikorskiego.

Drugie miejsce zajęła pani Svitlana Ovcharova (Uniwersytet Warszawski) za pracę:

„Telewizja internetowa w służbie demokracji. Studium przypadku niezależnej stacji telewizyjnej na Ukrainie w latach 2013-2014” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Trzecie miejsce zajęła pani Marta Demartin (Uniwersytet Gdański) za pracę:

„Selfie – narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?” napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Majewskiego.

Później był czas na wystąpienia zebranych gości. Jako pierwsza prof. Iwona Hofman opowiedziała o Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej i o celebracji 10. urodzin Towarzystwa. Następnie red. Alina Kietrys odczytała list od nieobecnego na spotkaniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (tak jak PTKS jest on patronem honorowym Medi@sterów). W imieniu rektora głos zabrał prof. Arnold Kłonczyński dziękując pani prezes PTKS za zaangażowanie włożone w działalność organizacji. Zrobił to także dziekan WNS-u, prof. Tadeusz Dmochowski w kolejnym przemówieniu.

Na koniec zebrani w auli usłyszeli parę słów od pomysłodawczyń Medi@sterów – Małgorzaty Łosiewicz i Marii Anny Ryłko-Kurpiewskiej. Panie podziękowały gościom za przybycie, szczególnie pani Iwonie Hoffman za działalność na rzecz PTKS i zaprosiły na konferencję, odbywająca się na Uniwersytecie Gdańskim w październiku – Media – Biznes – Kultura.

fot. Sara Majkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *