Medi@stery 2017

laureaci1W najbliższy piątek, 31 marca odbędzie się uhonorowanie laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracą Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery – pierwszego w Polsce konkursu skierowanego do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą.

Medi@stery to ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach.

Zainicjowano go, by promować najwybitniejsze prace absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich, by torować drogę pojedynczym, twórczym i merytorycznie znaczącym osiągnięciom. Zgodnie z koncepcją zawartą w nazwie, Medi@stery mają kolekcjonować wyróżniające się prace, poświęcone problematyce medioznawczej. Organizatorzy dążą do tego, by prezentowane w konkursie rozprawy były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do środków masowego przekazu jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, które dało podłoże konkursowi i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata.

W tegorocznej edycji pierwszą nagrodę przyznano pani Annie Gronau (Uniwersytet Gdański) za pracę:

Prezydencka kampania wyborcza w 2015 roku na łamach wybranych tygodników opinii” napisaną pod kierunkiem prof. Dariusza Sikorskiego.

Drugie miejsce zajęła pani Svitlana Ovcharova (Uniwersytet Warszawski) za pracę:

Telewizja internetowa w służbie demokracji. Studium przypadku niezależnej stacji telewizyjnej na Ukrainie w latach 2013-2014” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Trzecie miejsce zajęła pani Marta Demartin (Uniwersytet Gdański) za pracę:

Selfie – narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?” napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Majewskiego.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 11.30 w auli S207 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *