Ruszyła VI edycja kongresu PTKS – relacja z pierwszego dnia

fot. Mateusz Siedlecki

22 września to data rozpoczynająca trzydniową, VI edycję kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W tym roku wydarzenie odbywa się w Gdańsku, a za jego organizację odpowiada Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni to „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”.

Uroczyste rozpoczęcie kongresu miało miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, będącym współorganizatorem wydarzenia. W głównej auli zgromadzonych gości powitał Dyrektor ECS, Basil Kerski. Słowem wstępu podzielił się także Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski oraz prof. Iwona Hofman – Prezes PTKS. W ramach tego przemówienia minutą ciszy uczczono pamięć badaczy i nestorów medioznawstwa: prof. Piotra Francuza, prof. Mariana Gierula, prof. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego oraz prof. Zbigniewa Oniszczuka. W zastępstwie Prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, mowę powitalną wygłosił również Zastępca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Piotr Borawski. Wstęp zgromadzenia zakończył się wystąpieniem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG, prof. Michała Harciarka.

Prowadzący, red. Sławomir Siezieniewski, wprowadził gości do następnej części wydarzenia, którą było nadanie członkostwa honorowego PTKS 2022. Tytuł przyznano trzem osobom. Za liczne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka uhonorowana została dr Hanna Machińska. Jej przemowę poprzedziła laudacja, wygłoszona przez ks. prof. Michała Drożdża. Następnie członkostwo honorowe otrzymała prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas – socjolog i politolog, założycielka międzynarodowej szkoły dziennikarstwa oraz instytutu dziennikarstwa mediów i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i wiceprzewodnicząca komitetu Nauk o komunikacji społecznej i mediach Polskiej Akademii Nauk. Mowę pochwalną wygłosiła dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak. Ostatnim uhonorowanym członkiem był prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz wielu rad naukowych, programowych, jednostek badawczych, czasopism naukowych, autor licznych publikacji na temat systemów medialnych.

fot. Mateusz Siedlecki

Kolejno uczestnicy uczcili jubileusz 40-lecia pracy prof. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej – współzałożycielki i pierwszej prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Gratulacje wygłosiła obecna Prezes PTKS, prof. dr. hab. Iwona Hofman. Profesor Michał Głowacki, redaktor naczelny oficjalnego czasopisma PTKS, „Central European Journal of Communication” poinformował o zadedykowaniu prof. Dobek-Ostrowskiej najnowszego, 30. numeru periodyku, obchodzącego 15-lecie działalności.

Podczas uroczystego rozpoczęcia VI edycji kongresu PTKS przyznano aż dwie nagrody za najlepszy doktorat. Laureatką zaległej edycji za rok 2020, została autorka pracy „Rola mediów we współczesnych modelach przepływu informacji politycznej”, dr Kinga Adamczewska, pisząca pod opieką promotor prof. Agnieszki Stępińskiej. Za rok 2021, tytuł najlepszej pracy doktorskiej przyznano dziełu dr Katarzyny Pagacz, powstałemu pod przewodnictwem promotor prof. Agnieszki Hess, zatytułowanemu „Dyplomacja publiczna państw Unii Europejskiej w mediach społecznościowych”. Nagrodę wręczył dr hab. Marek Mazur.

Następnie za wybitną monografię z zakresu nauk o mediach, przyznano nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza. Jej laureatką za praktyczne podejście do polityki medialnej w formie usystematyzowania etapów rozwoju rynku medialnego, została autorka książki „The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995”, prof. Urszula Doliwa. Wyróżnione zostały prace prof. Nico Carpentiera, Katarzyny Konarskiej oraz Agnieszki Węglińskiej. Nagrodę wręczyła jej fundatorka, Małgorzata Semil-Jakubowicz.

fot. Mateusz SIedlecki

Ostatnim punktem programu uroczystego rozpoczęcia kongresu było rozstrzygnięcie konkursu Medi@stery – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o mediach, zainicjonowanego przez prof. Małgorzatę Łosiewicz oraz prof. Annę Ryłko-Kurpiewską i organizowanego przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Wyłoniono trzech laureatów. Na miejscu trzecim, za pracę „Komiks w ujęciu teorii użytkowania i korzyści. Badanie użytkowników komiksów” pod opieką dr. hab. Marka Mazura, który odebrał nagrodę, znalazł się absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Michał Skrzyński. Drugie miejsce zajęła autorka pracy „#bookstagram: Książka i czytanie w mediach społecznościowych”, Magdalena Żochowska. W jej imieniu nagrodę odebrała promotor pracy prof. dr hab. Iwona Hofman. Tytuł najlepszej pracy magisterskiej przyznano pracy „Marketing LGBT+: Charakterystyka, potencjał wykorzystania, przykłady”, autorstwa Karoliny Wojtal pod opieką naukową dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego ogłoszono powołanie prof. Wiktora Peplińskiego do Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kończącą się kadencję.

fot. Mateusz Siedlecki

Po zakończeniu uroczystości, otwierającej trzydniowy kongres PTKS, zaplanowano także dwie sesje plenarne. Pierwszą „Hidden Abodes: Digital Lives and Distant Others”, zaprezentował zdalnie prof. Graham Murdock. Prowadzącym wydarzenie był prof. Michał Głowacki. Po przerwie do auli głównej wydarzenia powrócili goście, by rozpocząć kolejną sesję wraz z jej keynote speakerem, prof. Göranem Bolinem. Jej temat nosił tytuł: „Data Value: Dynamics of Value Generation in Data Capitalism”.

Po zakończeniu wydarzeń w Europejskim Centrum Solidarności goście kongresu zostali zaproszeni na uroczystą kolację wydaną przez Prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz. Wydarzenie odbyło się w Dworze Artusa przy Długim Targu.

Autorzy: Emilia Michalik, Anna Merchel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *