Akademicki Budżet Obywatelski UG — edycja 2022 

Źródło: Uniwersytet Gdański

Projekt powstał w celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni. ABO UG — bo taki jest skrót nazwy — stanowi element planu rzeczowo-finansowego z zakresu inwestycji i remontów. Konkurs odbywa się cyklicznie w edycjach rocznych i polega na zgłaszaniu projektów dotyczących rozwoju infrastruktury przez pracowników, studentów i doktorantów uczelni.  

Środki  

Pula środków łącznie wynosi 200 000 zł. Cała kwota zostanie podzielona po równo na pomysły projektów pracowników — 100 000 zł i studentów UG — 100 000 zł. Maksymalny koszt jednego zgłoszonego projektu nie może przekraczać 50 000 zł.  

Komisja konkursowa 

Do zadań komisji konkursowej należeć będą między innymi: organizacja i przeprowadzenie konkursu we współpracy z zespołem roboczym, zatwierdzenie przed etapem głosowania listy projektów zgłoszonych przez wnioskodawców i zweryfikowanych pozytywnie przez zespół roboczy, rozstrzyganie w kwestiach spornych, rozpatrywanie odwołań wnioskodawców oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników głosowania. 

W skład komisji wchodzą: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego jako przewodniczący komisji konkursowej, Prorektor właściwy ds. studenckich jako zastępca przewodniczącego komisji konkursowej, sekretarz komisji, po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów lub ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych UG, przedstawiciel Parlamentu Studentów UG oraz przedstawiciel Rady Doktorantów UG. 

Terminy  

Projekty można zgłaszać od 1 do 30 czerwca. Weryfikacja zgłoszonych projektów będzie trwała od 1 lipca do 30 września. 10 października opublikowane zostaną listy projektów dopuszczonych do głosowania przez komisję konkursową. Głosowanie będzie trwało od 17 do 24 października. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów wskazanych do realizacji odbędzie się 4 listopada.  

Jak zgłosić projekt 

Zgłaszanie projektów odbywa się elektronicznie, osobno dla pracowników na Portalu Pracownika i dla studentów oraz doktorantów na Portalu Studenta albo na stronie internetowej abo.ug.edu.pl. Aby zgłosić projekt należy zalogować się na portalu, wybrać zakładkę ABO UG, a następnie wybrać kategorię „zgłoś projekt” i wypełnić elektroniczny formularz. Po złożeniu projektu na pocztę elektroniczną dostarczane będą informacje o statusie weryfikacji zgłoszonego projektu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian również zostaniemy o tym poinformowani. 

Więcej informacji dotyczących Akademickiego Budżetu Obywatelskiego UG dostępne na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 3 =