Nasi profesorowie członkami Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej PAN

fot. ug.edu.pl | prof. Wiktor Pepliński oraz prof. Małgorzata Łosiewicz

Utworzony w styczniu 2021 roku Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk przyjął do swojego grona prof. Małgorzatę Łosiewicz i prof. Wiktora Peplińskiego z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Komitet został powołany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk. O jego utworzeniu zdecydowano jednogłośnie w styczniu tego roku. Będzie on działał przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych do grudnia 2022 roku. Przewodniczącą Komitetu została prof. dr hab. Iwona Hofman — medioznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Członkami Komitetu zostali również naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Małgorzata Łosiewicz oraz prof. em. Wiktor Pepliński.

– Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 kwietnia 2021 roku. Jestem jednym z Koordynatorów pierwszego zadania Komitetu, które ma na celu przygotowanie raportu o stanie badań w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Opracowanie to będzie obejmować zagadnienia dot. ewolucji przedmiotu badań, sieci badawczych krajowych i zagranicznych, pozycjonowania czasopism naukowych, kierunków badań i dydaktyki czy współpracy z towarzystwami naukowymimówi Małgorzata Łosiewicz.

Komitet w czasie pierwszej kadencji podejmie do rozwiązania następujące problemy:

1) Opracowanie raportu — bilansu otwarcia dla nowego paradygmatu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

2) Przygotowanie analizy wartości informacji jako problemu edukacji medialnej

3) Przeprowadzenie oceny zmian w systemie medialnym w Polsce

4) Przygotowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji

Naszym Profesorom życzymy powodzenia na nowych stanowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − 5 =