Nowe indywidualne i interdyscyplinarne studia na UG

fot. pixabay.com

W tym roku Uniwersytet Gdański otworzył Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne dla studentów. To studia interdyscyplinarne i stacjonarne pierwszego stopnia. Co to za tryb studiów, jak wyglądają kryteria kwalifikacyjne i dla kogo są one przeznaczone?

Co to za studia?

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISH-S) przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych.

NIektóre z nich trudno zaspokoić  w ramach jednego kierunku, dlatego student ma możliwość indywidualnego wyboru zajęć na innych kierunkach i wykorzystania przestrzeni swojej fantazji łącząc je na różne sposoby.

W trakcie pierwszego semestru studenci uczestniczą w zajęciach wybranych wcześniej z dostępnej listy oraz tych, które są specjalnie zaproponowane dla I rocznika w ramach MISH-S. W tym czasie wyznacza się kierunek wiodący. Uczestnik projektu może wybrać jeden lub dwa, które studiować będzie równolegle i na pewno zrealizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego. Jedno minimum zawiera 70 procent zajęć jakie muszą zrealizować studenci, natomiast 30 procent (liczba ta może być większa lub mniejsza w zależności od kierunku) jest dla MISH – owca wolną przestrzenią wyboru. W ramach tych studiów na UG będzie można otrzymać dyplom na 39 kierunkach na następujących Wydziałach: Historycznym, Filologicznym, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Ekonomicznym, Zarządzania oraz Oceanografii i Geografii.

Jakie są atuty?

Rozwijanie się w ramach kilku dyscyplin naukowych jednocześnie, poszerzanie indywidualnych zainteresowań, poznawanie różnorodnych dziedzin społecznych i humanistycznych. Kolejnym atutem MISH-S jest możliwość układania planu zajęć z uwzględnieniem zainteresowań studentów. Sporządza się go indywidualnie, z opiekunem naukowym. Student objęty programem ma także przywilej korekty planu, co składa się na elastyczność całego toku studiów.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Są dwa wymagania: konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła: zainteresowań kandydata, planowanej ścieżki studiów oraz projektu przygotowanego przez aplikującego na studia. Forma projektu jest dowolna i powinna dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Dopuszczalny jest np. esej, prezentacja, film czy reportaż.

Na czym polega uzyskanie dyplomu?

Warunkiem uzyskania dyplomu licencjackiego jest realizacja przynajmniej jednego tzw. minimum programowego (np. amerykanistyki czy ekonomii), na które rejestracja kończy się 9 lipca 2021 r. Pytania na temat studiów MISH-S oraz rekrutacji można kierować pod adres: slawomir.lesniak@ug.edu.pl. Więcej informacji o programie na stronie https://mishis.ug.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *