Posiedzenie Nowej Rady Uniwersytetu Gdańskiego

źródło: ug.edu.pl

Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski zaprezentował członkom nowo wybranej Rady Uczelni działania, które były podejmowane w ostatnim czasie. Porozmawiano też o planach na najbliższą przyszłość.

12 stycznia 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie posiedzenia została przyjęta uchwała, rekomendująca prof. Macieja Duszczyka na Przewodniczącego Rady.

Podczas spotkania została omówiona przyszłość uczelni w zakresie ewaluacji działalności naukowej, współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz zagadnień związanych z  gospodarką finansową. Kwestią dyskusji uczestników były również możliwe skutki zapowiadanych zmian legislacyjnych, w zakresie parametryzacji oraz możliwe uruchomienie programów pozyskiwania środków finansowych od podmiotów zewnętrznych. Kwestor UG, mgr Marzena Wojtaszko, poruszyła kwestie uchwalania planu rzeczowo-finansowego oraz aktualizacji zeszłorocznego planu rzeczowo-finansowego.

Rada Uczelni to ciało doradcze i opiniujące, które wspiera pracę Senatu UG i władz uczelni. Zasiada w niej trzech przedstawicieli gdańskiego ośrodka oraz cztery osoby z zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − dwanaście =