Kto wybiera rektora?

Rektor to zaszczytna funkcja o długiej tradycji. Osoba na tym stanowisku zarządza uczelnią oraz pełni funkcje reprezentacyjne. Rektorzy wybierani są poprzez organy uczelni. Procedura zakwalifikowania kandydatów oraz przeprowadzania głosowania jest skomplikowana. W obliczu obecnej sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim

Kandydat na rektora musi posiadać wykształcenie co najmniej o stopniu doktora i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Zazwyczaj rektorami uczelni zostają osoby, których dana uczelnia stanowi Alma Mater. Kadencja na tym stanowisku trwa cztery lata. Rozpoczyna się zawsze 1 września i kończy 31 sierpnia. Tylko raz może dojść do reelekcji.

Sprawowanie funkcji rektora polega na zarządzaniu uczelnią. Najbliższą i najbardziej znaną wszystkim studentom, formą realizacji tego zadania, jest przyznawanie godzin rektorskich. Do obowiązków, na tym stanowisku, należy jednak znacznie więcej: opracowywanie strategii uczelni, polityki kadrowej i składanie sprawozdań. Również tworzenie nowych kierunków studiów i szkół doktorskich. Rektor decyduje o finansach i przeprowadzanych badaniach. Do zakresu jego kompetencji należy też powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni oraz podpisywanie umów z instytucjami naukowymi. Rektor to pośrednik między szkołą wyższą a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jako przedstawiciel danej uczelni, rektor pełni też funkcję reprezentacyjną. Przemawia podczas oficjalnych uroczystości. Występuje w tradycyjnym stroju, który składa się z purpurowej togi, futra z gronostajów oraz łańcucha. Rektora zwyczajowo tytułuje się Jego/Jej Magnificencja.

Wyboru rektora dokonują organy uczelni. Na Uniwersytecie Gdańskim rektora wybiera Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu. Kolegium

Elektorów tworzą 132 osoby. Są to członkowie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego oraz  wykładowcy, studenci i pracownicy administracyjni, wybrani w głosowaniu zorganizowanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Elektorzy zgłaszają kandydatów, którzy są opiniowani przez Radę Uniwersytetu. Rada jest powoływana przez Senat UG. Spośród zgłoszeń Rada wraz z Sejmem wybiera co najmniej 2 kandydatów. Następnie elektorzy wybierają Rektora bezwzględną większością głosów.

Na Uniwersytecie Gdańskim trwają przygotowania do wyborów nowego rektora. O stanowisko ubiegają się prof. dr hab. Krzysztof Bielawski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Programy wyborcze obu kandydatów są dostępne na stronach: https://krzysztofbielawski.pl/  https://piotrstepnowski.pl/. Są to już drugie wybory rektorskie na UG w tym roku. W poprzednim głosowaniu, które odbyło się 17 marca, zwyciężył prof. dr hab. Jerzy Gwizdała.  Nowe wybory są spowodowane rezygnacją profesora z pełnienia tej funkcji.

Kandydaci ogłosili swoje programy 30 października. W środę ich kandydatury zostały oficjalnie zatwierdzone przez Senat UG. W poniedziałek 16 listopada o 13.00 odbędzie się debata w formie wideokonferencji. Głosowanie zostanie przeprowadzone 23 listopada także w formie online.

 

źródło grafiki: Dziennik Toruński (https://nowosci.com.pl/rozpruta-toga-profesora/ar/11056340)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *