Rektor UG Jerzy Gwizdała złożył rezygnację

W poniedziałek 28 września rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała prof. UG, podał się do dymisji. Oficjalnym powodem ustąpienia z pełnionego urzędu jest pogarszający się stan zdrowia. Kilka dni temu rektor został oskarżony o plagiat w swoich publikacjach. 

Oświadczenie można przeczytać na stronie uniwersyteckiej:

– Biorąc pod uwagę pogarszający się stan mojego zdrowia, a także mając na względzie dobro społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, która powinna funkcjonować i rozwijać się w atmosferze wolnej od emocji o charakterze personalnym, składam rezygnację z zajmowanego stanowiska rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Rektor pełnił swoją funkcję od 2016 roku, a w maju tego roku został wybrany na kolejną kadencję. W latach 2008-2016 pełnił funkcję kanclerza UG.
Rozpoczęte w lipcu postępowanie o przyznaniu tytułu naukowego profesora Jerzemu Gwizdale zostało nagle wstrzymane, gdyż pojawiło się podejrzenie o naruszeniu praw autorskich. Informacje o tym podał we wrześniu miesięcznik Forum Akademickie. Rektor wydał wtedy oświadczenie, w którym zaprzeczył oskarżeniom i zapewnił, że w całej swojej karierze kierował się zasadami uczciwości.
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie ze Statutem będzie zastępował Protektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *