Dyskusje, debaty, spotkania- XI Pomorski Kongres Obywatelski

Wyzwania i dylematy rozwojowe Pomorza, zmiany klimatyczne czy fenomen „Solidarności”. To jedne w wielu tematów debat i dyskusji, które odbędą się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Czego jeszcze możemy się spodziewać na XI Pomorskim Kongresie Obywatelskim?

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu jest „Partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju”. Pomorski Kongres Obywatelski rozpocznie się sesją plenarną, pt. „Idea Partnerskiego Pomorza”. Wystąpią w niej m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adam Rotfeld z Uniwersytetu Warszawskiego, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Organizatorzy przygotowali 10 sesji tematycznych dotyczących różnych zagadnień.  Jedną z nich jest dyskusja, pt. „Zrozumieć Solidarność i proces odzyskania Wolności”. W tej sesji uczestnicy będą mogli posłuchać opowieści Jacka Merkla– członka Prezydium Komisji Strajkowej „Solidarności” w 1981 roku – który przedstawi tę organizację w nieznanym dotąd świetle. W tym samym module sesyjnym odbędzie się spotkanie z  pisarzem Jackiem Dukajem na temat ery postpiśmiennej czy dyskusja o partnerstwie w edukacji. Uczestnicy tego modułu będą mogli dowiedzieć się jak budować demokrację lokalną opartą na rozmowie, partycypacji i partnerstwie.

W kolejnym module będzie miała miejsce m.in. sesja dotycząca zmian klimatycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak będzie wyglądało Pomorze za 30 lat. Oprócz tego usłyszą o  wpływie klimatu na przyrodę, a Kamil Wyszkowski – dyrektor inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, przedstawi postawę świata wobec globalnych wyzwań klimatycznych. Odbędzie się także debata oksfordzka pt. Prawda czy Skuteczność. Weźmie w niej udział młode pokolenie Pomorzan. XI Pomorski Kongres Obywatelski zamknie sesja plenarna, pt. „Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego?”.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Program oraz więcej informacji na temat Kongresu znaleźć można na stronie www.kongresobywatelski.pl.

Kiedy: 11 maja 2019 (sobota)

Gdzie: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego

Formularz Zgłoszeniowy: www.kongresobywatelski.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *