„Polityka przestaje być polityką. Bliżej jej do teatru” – refleksje po 5. edycji „Media-Biznes-Kultura”

fot. Anna Nagel

„Dla biznesu i wielu instytucji niezwykle ważne jest oparcie o istotę człowieczeństwa, o wartości humanistyczne”. Tymi słowami prof. dr hab. Jadwiga Puzynina rozpoczęła 5. edycję Międzynarodowej Konferencji „Media-Biznes-Kultura”, która odbyła się w dniach 12-13 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.


Kilka minut przed 10.00 nastąpiło przywitanie gości i otwarcie obrad plenarnych, którego dokonał prorektor prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński. Pierwszą sesję prowadziła red. Alina Kietrys. Wykład inaugurujący pt. „Etyczność komunikacji a jakość kultury” wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Puzynina. Poświęcony był etyczności w pracy dziennikarza oraz w trakcie kierowania biznesem. Profesor szczególną uwagę zwróciła na akty prawa międzynarodowego, które wskazują na konieczność pamiętania o godności każdego człowieka.

 

fot. Anna Nagel

Wystąpienie kolejnej prelegentki – prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – również dotyczyło etyczności. Wstęp do „Etycznego wymiaru dziennikarstwa poważnego” stanowiły słowa ks. Adama Bonieckiego, zapisane w „Biblii Dziennikarstwa”: Mówić nie szkodząc, pokazywać nie szokując, dawać świadectwo bez agresji, ujawniać nie potępiając. W wypowiedzi prof. Hofman wskazała na główne zagrożenie mediów jakim jest niska jakość dziennikarstwa. Wykład podsumowała słowami: Dziennikarstwo to misja. Ważne więc, by dziennikarzami byli ludzie przyzwoici.
Kolejne wypowiedzi dotyczyły prawdy i etyki dziennikarskiej w epoce tzw. „postprawdy i postpolityki”. Profesor Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego porównała obecną politykę do teatru. Z kolei ks. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Michał Drożdż wskazywał na zapisy o prawdzie i rzetelności w kodeksach etyki dziennikarskiej.
Jak co roku, największe zainteresowanie wśród publiczności wzbudził wykład prof. dr hab. Włodzimierza Gogołka z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Potencjał informacyjny rafinacji Big Data. Biznes i Media”. W trakcie wypowiedzi profesor wyjaśniał, jakie zastosowanie mają olbrzymie bazy danych komputerowych oraz jak można wykorzystać je w biznesie i pracy dziennikarskiej. Udowadniając swą tezę pokazał, jak przy ich pomocy można odróżnić prawdę od postprawdy, jak można przewidzieć notowania giełdowe, a nawet wyniki wyborów prezydenckich.
Obrady plenarne zakończył wykład dr Kseni Kakareko z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Prawo autorskie a dozwolony użytek. Zasada etyki w działalności gospodarczej”. Wskazywała w nim, jak według niej oraz profesora Jacka Sobczaka (Uniwersytet SWPS) powinny być reformowane przepisy, dotyczące praw autorskich.

 

fot. Anna Nagel

Po przerwie na kawę rozpoczęły się dwa panele dyskusyjne prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego: prof. UG dr hab. Annę Ryłko-Kurpiewską, dr Małgorzatę Łosiewicz i dr Beatę Czechowską-Derkacz. Pierwszy z nich dotyczył etyki oraz standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesem. Kolejny, kryzysu komunikacyjnego w mediach. W obu panelach uczestniczyli eksperci, praktycy oraz dziennikarze. Dalszą część konferencji, odbywającą się w czwartkowe popołudnie oraz w piątek, stanowiły obrady w sekcjach. Dotyczyły one m.in. powiązań mediów z rynkiem oraz polityką, a także etyki.
Konferencja „Media-Biznes-Kultura” to cykliczne wydarzenie organizowane przez kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim. Stanowiła ona pole do dyskusji dla najsłynniejszych komunikologów i znawców mediów w Polsce. Tegorocznej edycji patronowali Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydenci Gdańska i Gdyni.

 

fot. Anna Nagel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *