Naukowe koło seksuologii – „Ars Amandi”. Jak powstało i jak funkcjonuje?

Fot. Koło Naukowe “Ars Amandi”

Uniwersytet Gdański oferuje studentom 140 kół naukowych. Jedynym z nich jest „Ars Amandi” na Wydziale Nauk Społecznych. Jest to miejsce gdzie członkowie tworzą projekty, organizują wydarzenia i przeprowadzają liczne badania naukowe z dziedziny psychologii.

Naukowe koło seksuologii powstało w 2017 roku, z inicjatywy dawnych studentek Uniwersytetu Gdańskiego – Magdaleny Nowackiej oraz Marty Typy. „Ars Amandi” zrzesza osoby, które pragną poszerzać wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego. Głównym celem koła jest dążenie do znormalizowania wszelkich tematów okołoseksualnych w społeczeństwie oraz do zniesienia panującego w Polsce tabu seksualnego.

Elementarne informacje w pigułce

Aktualnie stanowisko prezeski zajęć zajmuje Magda Dalmata. Opiekunką koła jest dr Joanna Główczewska, specjalizująca się między innymi w psychoseksuologii sądowej. Do „Ars Amandi” należy 38 osób i pomimo tego, że nabór jest już zakończony, koło jest otwarte na nowych członków. Koło naukowe jest dostępne dla każdego studenta, który chce poszerzyć swoją wiedzę.

W przypadku organizacji spotkań, członkowie wspólnie ustalili termin – widzą się co dwa tygodnie (stacjonarnie lub zdalnie). Zajęcia rozpoczynają się przez omówienie spraw bieżących. Studenci dzielą się nowymi pomysłami i propozycjami a także rozmawiają na tematy rozpoczętych projektów. Przy okazji zdarza się, że organizują spotkania integracyjne, które są szansą na bliższe poznanie siebie nawzajem.

Celem większa świadomość społeczna i wzajemna tolerancja

Naukowe koło seksuologii „Ars Amandi” działa nie tylko na uczelni, ale także poza nią. Członkowie przeprowadzają badania naukowe, panele dyskusyjne oraz działają w internecie. W mediach dzielą się informacjami na tematy związane z psychoseksuologją. „Poprzez tworzenie treści edukacyjnych i szerzenie wartości takich jak akceptacja i różnorodność, staramy się przyczyniać do budowy bardziej świadomego i tolerancyjnego społeczeństwa. Chcemy w prosty i przystępny dla odbiorcy sposób przekazywać informacje i prowokować do rozwoju w różnych obszarach życia.” – mówi Magda Dalmata o celu działania w internecie.

„Różowe Skrzyneczki”, które można zobaczyć na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej, są jednym z projektów koła. W skrzynkach można znaleźć darmowe środki menstruacyjne. „Różowe Skrzyneczki działają zgodnie z zasadą: „Weź, jeśli potrzebujesz – zostaw, jeśli masz nadmiar!” – informuje prezeska koła.

Do największych osiągnięć koła członkowie zaliczają „przeprowadzenie badań naukowych dotyczących zjawiska sekstingu (forma komunikacji internetowej, w której przekaz jest seksualnie sugestywny poprzez obraz lub treść) wśród młodych Polaków oraz związku między poziomem wiedzy z edukacji seksualnej a satysfakcją seksualną”. Wyniki badań zostały zaprezentowane na ogólnopolskich konferencjach seksuologicznych w 2022 roku.

Autorka: Olga Pytka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *