Otherness-Togetherness-Aesthetics – wykład anglojęzyczny

„From Shakespeare with love. How to cope in the modern world”. Program skoncentruje się na nowych praktykach instruktażowych, które są obecnie wdrażane w całej Norwegii w ramach szerszej reformy edukacyjnej. Projekt skoncentruje się na tematach poruszanych w dziełach Szekspira, które posłużą jako solidna podstawa do wprowadzenia  nowych narzędzi i metod nauki

Od zeszłego roku, a dokładnie od kwietnia zawiązała się współpraca pomiędzy czterem polskimi uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera w Krakowie. Pod przewodnictwem University of South-Eastern Norway, wykładowcy tych czterech uczelni wdrażali się jak uczyć za pomocą estetycznych procesów nauczania. Wykład polecany jest dla osób, które pragną rozwinąć swoje społeczne kompetencje, zakres tematów jest szeroki, od filozofii i etyki, przez nauki społeczne, literaturoznawstwo czy językoznawstwo.

Dodatkowo po zakończonych zajęciach, z każdej uczelni zostanie wyłonionych ok. 5 uczestników, którzy wykazali się aktywnością na zajęciach i świetnymi wynikami. Zostaną oni zaproszeni do wzięcia udziału w 10 – dniowym obozie naukowym, w trakcie wyjazdu będą mogli poszerzyć swoją wiedzą, ale także współpracować z ekspertami. Znajomość języka angielskiego jest więc obligatoryjna, nie będzie testu sprawdzającego, odbędzie się natomiast rozmowa z każdą chętną osobą.

Planowana jest również organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Notodden. Podczas której zaangażowane osoby przedstawią efekty swojej pracy oraz swoje uwagi dotyczące przedmiotu.

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi, jakie działania i relacje międzyludzkie należy rozwijać by osiągnąć spokój i sukces w swoim życiu. Poprzez sztukę otworzyć się na  problem odmienności/różnorodności we własnym społeczeństwie i czasie. Więcej na ten temat można znaleźć  tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *