Wybierz mądrze, wybierz WPiA UG

fot. WPiA UG

Od 51 lat młodzi adepci kierunków prawniczych i administracyjnych mogą podejmować studia na dedykowanemu temu wydziale Uniwersytetu Gdańskiego. Każdego roku WPiA opuszczają absolwenci, którzy są doskonale przygotowani do pracy zawodowej. Co roku także w ich miejsce pojawiają się nowi, jeszcze nieupierzeni, następcy. Co takiego ma do zaoferowania tenże wydział i dlaczego, jeśli zastanawiasz się nad studiami z tej dziedziny, powinieneś koniecznie rozważyć Gdańsk?

To co najważniejsze – WPiA

Wydział Prawa i Administracji jest największym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uczelni, czyli w 1970 roku. Jednak dopiero w 2001 roku został oddany do użytku odrębny budynek, w którym zajęcia odbywają studenci kierunków: praw0 (jednolite studia magisterskie), administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia), kryminologia (studia pierwszego i drugiego stopnia), podatki i doradztwo podatkowe (studia pierwszego i drugiego stopnia), ubezpieczenia (studia drugiego stopnia), telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (studia drugiego stopnia), Criminology and Criminal Justice (studia drugiego stopnia) oraz prawo w administracji i gospodarce. Wszystkie kierunki ponadto można studiować w trybie zaocznym, prawo natomiast stacjonarnie, zaocznie oraz wieczorowo.

Studiuję prawo w trybie wieczorowym, co jest dość nietypowym i rzadkim rozwiązaniem, o czym świadczy chociażby liczba osób na moim roku — jest ich zaledwie około 30. Wbrew krążącym mitom, płatność za studia nie gwarantuje ich ukończenia. Ilość pracy, jaką należy włożyć w przygotowania do egzaminów, jest identyczna jak na studiach stacjonarnych. Uczymy się z tych samych podręczników, słuchamy tych samych wykładowców oraz mamy taką samą liczbę przedmiotów. Nikt nie jest dyskryminowany ze względu na tryb studiów, na który się zdecydował. Jedna z różnic pomiędzy studiami wieczorowymi a dziennymi polega na odpłatności: te pierwsze wymagają zapłaty, drugie natomiast są darmowe. Kolejna objawia się w tym, że zajęcia wieczorowe, jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj rozpoczynają się nieco później niż ich stacjonarny odpowiednik, co dla wielu jest ogromną zaletą.

Wiktoria Kobus – studentka kierunku Prawo na WPiA

Wydział Prawa i Administracji, jak sama nazwa mogłaby sugerować, to nie tylko prawo i administracja. Na równie dobrym poziomie studenci mogą zdobywać wiedzę na kierunkach pokrewnych, ale specjalizujących w konkretnych dziedzinach, takich jak Podatki i doradztwo podatkowe. Studia te gwarantują teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Studia są ukierunkowane na naukę do egzaminu państwowego. Dzięki temu w programie nie ma tak zwanych „zapchajdziur”, czyli zbędnych przedmiotów. Katedra prawa finansowego to w dużej mierze doradcy podatkowi lub prawnicy wyspecjalizowani w tej gałęzi, dlatego zajęcia z nimi to sama przyjemność. Skończyłam studia z ogromną wiedzą nie tylko na temat prawa podatkowego, ale też innych zagadnień potrzebnych w pracy doradcy. Wystarczy tytuł licencjata, aby wziąć udział w egzaminie państwowym, natomiast magisterka na UG zwalnia z jego części pisemnej. Perspektywy zatrudnienia po tym kierunku wbrew pozorom nie ograniczają się jedynie do pracy doradcy podatkowego w kancelarii — tak naprawdę przed absolwentami otworem stoi każda instytucja lub przedsiębiorstwo zajmujące się prawem finansowym lub administracją. Sama odbywałam praktyki w ZUS-ie i bardzo dobrze je wspominam.

Sandra Jaruszewska – absolwentka kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe na WPiA

W dobie pandemii okazało się, że ochrona zdrowia i telemedycyna to nowy, prężnie rozwijający się obszar życia społecznego i gospodarczego. Wydział Prawa i Administracji wychodzi temu naprzeciw — nowością dla studentów II stopnia jest kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia, prowadzony we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym.

Rozwój, rozwój i rozwój

Studenci mogą poszerzać horyzonty poza salą wykładową dzięki zaangażowaniu w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. W ramach wydziału funkcjonują także Szkoły Prawa Obcego, a więc Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji i, co ciekawe, Chin.

Koła naukowe są otwarte na nowych członków. Najczęściej nie trzeba spełniać żadnych kryteriów, aby stać ich częścią. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie i chęć pracy w grupie.

 

fot. WPiA

Działamy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od 2014 r., naszym opiekunem jest dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG. Nasze koło przede wszystkim zajmuje się tym, co już obecne jest w nazwie, a więc debatami oksfordzkimi. Uczestniczymy w pojedynczych debatach bądź turniejach, organizujemy i współorganizujemy takie debaty, a także szkolimy w tym zakresie naszych członków oraz studentów UG. Za zainteresowaniem debatami idzie również popularyzacja tej formy dyskusji w przestrzeni publicznej, ale także dbanie o kulturę wypowiedzi i edukowanie w zakresie wystąpień publicznych. Oprócz debat zajmujemy się właśnie szeroko pojętymi wystąpieniami publicznymi – ćwiczeniem umiejętności miękkich, trenowaniem formy takich wystąpień czy edukowaniem się z tego zakresu. Organizujemy na naszym Uniwersytecie debaty otwarte dla publiczności, np. debaty pokazowe z udziałem członków Klubu, debaty z innymi kołami naukowymi czy Otwarte Debaty Oksfordzkie Pracowników Naukowych.

Żeby dołączyć do Klubu trzeba być studentem UG, ale nie trzeba studiować na WPiA, choć najwięcej osób zgłasza się właśnie z naszego rodzimego Wydziału. Wystarczą chęci do pracy i otwartość. Doświadczenie w zakresie debatowania czy wystąpień publicznych z pewnością są plusem, ale nie są one koniecznie wymagane.

Klub Debat “Ars Bene Dicendi”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk jest nie tylko kołem naukowym, ale także największym, niezależnym i niepolitycznym stowarzyszeniem zrzeszającym studentów i absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych. W Gdańsku działamy już od 30 lat, podwyższając kwalifikacje studentów prawa i młodych prawników, a także promując postawy obywatelskie i popierając poczucie odpowiedzialności społecznej.  Naszym flagowym projektem jest organizowana już od 10 lat Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, ale proponujemy również studentom wydarzenia z zakresu rozwoju naukowego (konkursy typu Moot Court, Lokalny Konkurs Krasomówczy, konkursy przedmiotowe), rozwoju zawodowego (Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych i warsztaty z praktykami), a także szeroki wachlarz wydarzeń z zakresu praw człowieka, sztucznej inteligencji czy ochrony środowiska. Oprócz tego prowadzimy program Klas Patronackich, propagując postawy obywatelskie i edukację prawną w liceach.

By zostać naszym członkiem wystarczy być studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyrazić chęć przyłączenia się do nas i wspólnego działania. Oprócz projektów merytorycznych jesteśmy bowiem przede wszystkich grupą dobrych znajomych, którzy chcą robić na studiach coś więcej.

Anna Haczykowska –Prezes ELSA Gdańsk

Wydział umożliwia udział w projektach międzynarodowych zarówno studentom, jak i pracownikom dydaktyczno-naukowym. To okazja do poszerzenia kompetencji językowych, ale przede wszystkim pogłębienia wiedzy w zakresie kierunku studiów. Dodatkowym atutem są z pewnością też doświadczenia wynikające z przebywania poza granicami Polski, które będą cennym doświadczeniem na przyszłość.

W ramach programu Erasmus+ (Ka131 – kraje członkowskie programu) w chwili obecnej (stan na rok akademicki 2020/21) WPiA UG oferuje swoim studentom i doktorantom łącznie 94 miejsca w 35 uczelniach partnerskich w następujących państwach: Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Litwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy. Są wśród takie uczelnie jak Uniwersytet Rzymski, Uniwersytet w Leuven, Uniwersytet Maltański, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Paris-Sud (Paryż), Uniwersytet w Lublanie (Słowenia) czy też Uniwersytet de la Laguna (Teneryfa). Umożliwia to studentom odbywanie nauki w jednym z 6 języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rumuński, włoski. Obszar współpracy obejmuje zajęcia z zakresu przedmiotów prawniczych, administracyjnych i kryminologicznych. Wydział Prawa i Administracji odwiedzają także studenci zagraniczni z uczelni partnerskich. Z samych krajów członkowskich UE w roku 2019/20 przyjechało do nas 21 osób, natomiast na rok obecny (2020/21) studia na WPiA zaplanowało 31 osób, jednak ze względu na pandemię wiele z przyjazdów nie doszło do skutku. Wykładowcy WPiA także regularnie korzystają z możliwości Erasmus przeznaczonych dla nauczycieli akademickich, odbywając krótkoterminowe staże dydaktyczne u naszych zagranicznych partnerów.
Program Erasmus+ oferuje także studentom i absolwentom WPiA UG (do 1 roku po ukończeniu studiów) możliwość odbycia praktyki zawodowej w instytucji zagranicznej (na czas od 2 do 5 miesięcy). Od przyszłego roku akademickiego rozpoczynamy nową wieloletnią edycję programu Erasmus, w ramach której pojawią się nie tylko nowe kierunki wyjazdu i współpracujące uczelnie, ale także nowe formy mobilności studentów. Rekrutacja studentów na programy mobilności (wyjazdy na studia) odbywa się obecnie w raz w roku na początku semestru letniego. Studenci planujący mobilność zagraniczną powinni przygotować się do niej językowo, ponieważ najważniejszym warunkiem udziału w wymianie jest znajomość języka wykładowego miejsca wyjazdu w stopniu wystarczającym do uczestniczenia w zajęciach akademickich.

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

Praktyka czyni prawnika

Ukończenie administracji pozwala na pracę nie tylko w urzędach czy jednostkach wymiaru sprawiedliwości, ale daje możliwość na znalezienie pracy również w sektorach prywatnych – w biurach, kadrach, audytoriach, czy też w bankach. Studia na tym kierunku pozwalają również na rozwinięcie zainteresowań poprzez wybranie specjalizacji w połowie 2 roku studiów, która będzie trwać aż do końca 3. roku. Mój wybór padł na specjalizację administracji bezpieczeństwa publicznego. Jak się okazało, był świetny – pozwolił na szerokie poznanie wszelkich zagadnień związanych z prawem karnym, które z uwagi na ograniczoną liczbę godzin, nie zostały omówione w trakcie wykładu z prawa karnego. Prawo wykroczeń, prawo policyjne, bezpieczeństwo publiczne czy też przestępstwa gospodarcze i skarbowe to tylko kilka z przedmiotów realizowanych w ramach specjalności, która pozwoliła na bliższe zapoznanie się z działaniem aparatu władz państwowych.

Zarówno studia na kierunku administracja, ale także na prawie, wiążą się z dużą ilością nauki, jednakże kadra dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji robi wszystko, żeby jak najwięcej wyciągnąć z zajęć, przez co w domu można jedynie doczytać pewne zagadnienia. To, co podoba mi się w studiach na WPiA, to nauczyciele akademiccy, którzy są nie tylko teoretykami, ale również w dużej większości praktykami. Dzięki temu, niejednokrotnie omawiając zagadnienia teoretyczne, studenci mogą się dowiedzieć, jak dana procedura wygląda w praktyce.

Studia prawnicze również dają szeroki wybór ścieżki zawodowej po ukończeniu studiów. Powszechnie panuje pogląd, iż studia te otwierają jedynie drogę do aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej oraz do kandydowania do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  Jest to mylny pogląd – po ukończeniu studiów można wybrać inną ścieżkę niż aplikacja i podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, w urzędach czy też zatrudnić się w sektorze gospodarczym na stanowisku „in-house lawyer” i zajmować się aspektami prawnymi danej jednostki gospodarczej.

Joanna Ciesielska – absolwentka kierunku Administracja i studentka Prawa na WPiA

O zadowoleniu studentów świadczą pozytywne opinie, których nie brakuje. A zadowoleni studenci i zadowoleni wykładowcy to gwarancja sukcesu wydziału. Wybierz Wydział Prawa i Administracji, wybierz sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + osiemnaście =