Nazwy Gdańskich Ulic – Wita Stwosza

rys. drzeworyt sztorcowy G. Röbera
wg rys. Józefa Tadeusza Polkowskiego
wg Aleksandra Lessera / wikimedia

Ulica Wita Stwosza w Gdańsku rozpoczyna się w dzielnicy Oliwa, a kończy na Strzyży. Jest równoległa do alei Grunwaldzkiej i mierzy ponad 2 kilometry. Czym zasłynął człowiek, którego imieniem i nazwiskiem, nazwano ulicę – Wit Stwosz ?

Wit Stwosz był rzeźbiarzem i malarzem, który swoje dzieła tworzył w stylu gotyckim. Prawdopodobnie pochodził z Niemiec lub Szwajcarii i urodził się najpewniej w połowie XV wieku. Dokładne dane na temat początkowego okresu życia artysty nie są znane. Wiadomo, że przybył on do Polski, by wykonać ołtarz do Kościoła Mariackiego na zlecenie rady miejskiej w Krakowie. Wcześniej Wit przebywał w Norymberdze, gdzie wykonywał figury Chrystusa oraz świętych.

fot. Mariusz Cieszewski

W Kościele Mariackim zapadło się sklepienie, które zniszczyło dotychczasowy ołtarz. Stąd Radni przez lata szukali odpowiedniego artysty, który podjąłby się stworzeni nowego ołtarza. Po ponad trzech dekadach zatrudniono w tym celu Stwosza, który pracował nad ołtarzem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny ponad 12 lat. Efekt przyniósł artyście rozgłos. Monumentalny ołtarz mierzy ponad 13 metrów wysokości oraz 11 metrów długości. Ponad 200 figur przedstawia sceny: Zaśnięcia Marii, Zwiastowania, Narodzenia Chrystusa, Pokłonu trzech Króli, Zmartwychwstania Chrystusa, Wniebowzięcia Chrystusa, Zesłania Ducha Świętego. Ołtarz jest uznawany za jeden z najważniejszych zabytków późnogotyckich w Europie. Jest to najbardziej rozpoznawalne dzieło Wita Stwosza.

Rzeźbiarz spędził w Polsce około 20 lat i powrócił do Norymbergi, gdzie nadal tworzył. Z powodu źle zainwestowanych pieniędzy popadł w konflikt z prawem. W celu odzyskania środków podrobił podpis, za co został skazany na śmierć. Za artystą wstawił się cesarz Maksymilian I, więc kare zamieniono na okaleczenie twarzy. Witt Stwosz tworzył do końca życia.

Pod adresem Wita Stwosza w Gdańsku mieszczą się kamienice, przedwojenne wille i bloki z wielkiej płyty, a także budynki Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny; Wydział Chemii; Wydział Biologii; Akademickie Centrum Kultury. Przez całą długość ulicy biegną tory tramwajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × pięć =