UG wysoko na liście beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) w 2019 roku

Uniwersytet Gdański w ostatnio opublikowanym raporcie rocznym Narodowego Centrum Nauki (NCN) znalazł się na 5. miejscu wśród uniwersytetów i 6. miejscu wśród wszystkich beneficjentów konkursów w 2019 roku.

Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 28 638 000 złotych. NCN pozytywnie zaopiniował 56 wniosków złożonych przez Uniwersytet Gdański, a stosunek procentowy wniosków przyjętych do wniosków złożonych wyniósł 24% (56/250).

Trzy największe projekty UG, które otrzymały dofinansowanie od NCN w 2019 roku:

  1. Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand” – projekt w ramach konkursu SONATA BIS 8, którego kierownikiem był dr. Sergey Samsonov z Wydziału Chemii UG, a UG przyznano 2 477 304,00 złotych.
  2. „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” – projekt w ramach konkursu OPUS 16 którego kierownikiem był prof. dr hab. Marek Grinberg, a dla UG przyznano 782 400,00 zł a całemu konsorcjum naukowemu przyznano 2 151 320,00 zł.
  3. „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek” – projekt w ramach konkursu SONATA a kierownikiem tego projektu był dr Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii UG, a dla UG przyznano 1 268 000,00 złotych.

Narodowe Centrum Nauki to państwowa agencja wykonawcza, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne czy teoretyczne, które podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misja NCN-u to wzrost znaczenia nauki polskiej na międzynarodowej arenie, jak i podniesienie efektywności oraz jakości badań naukowych,dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania środków na badania. Narodowe Centrum Nauki finansuje też stypendia doktorskie oraz staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. NCN oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 roku, a aktualnie prezesem jest prof. Zbigniew Błocki, który pełni tę funkcję od 4 marca 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *